Kołobrzeg: podsumowanie konsultacji

5 lipca 2018 roku w Kołobrzegu odbyło się spotkanie podsumowujące proces konsultacji, który mieliśmy przyjemność prowadzić. Konsultacje te poprzedzały opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Kołobrzegu.

Przez kilka tygodniu prowadziliśmy rozmowy z kołobrzankami i kołobrzanami, zbieraliśmy i analizowaliśmy dane. Proces konsultacyjny unaocznił dużą dysproporcję pomiędzy „Kołobrzegiem dla mieszkańców” a „Kołobrzegiem dla turystów”. Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniach konsultacyjnych wielokrotnie podkreślali, że Kołobrzeg nie jest miastem odpowiadającym na ich potrzeby. W ich odczuciu w pierwszej kolejności zaspokajane są potrzeby i oczekiwania turystów, o mieszkańcach i ich problemach się w mieście nie pamięta.

 

Obejrzyj fotorelację z konsultacji społecznych

W-łącznik!: raport z wynikami diagnozy

Publikujemy pełny raport „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018. Podsumowanie wyników diagnozy funkcjonowania kultury na toruńskiej starówce” autorstwa Joanny Suchomskiej z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.

Diagnoza została przeprowadzona w ramach projektu „W-łącznik, czyli włącz się w kulturę”, prowadzonego przez Dom Muz w Toruniu.

 

Raport i wybrane wyniki diagnozy

Pobierz wyniki diagnozy

Pobierz wybrane wyniki diagnozy

W-łącznik!, czyli włącz się i rób kulturę na Starym Mieście!

Dom Muz w Toruniu rozpoczyna nabór inicjatyw na działania kulturalne dla mieszkanek i mieszkańców Starego Miasta. Na przeprowadzenie zajęć, warsztatów czy spotkań można zyskać wsparcie w wysokości 4000 zł.

Z diagnozy, którą przeprowadziliśmy dla Domu Muz, wynika, że choć na Starym Mieście prowadzonych jest wiele działań, wydarzeń kulturalnych, mieszkańcy tej części miasta rzadko z nich korzystają.

Celem „Włącznika” jest zwiększenie zaangażowania społeczności toruńskiej w lokalne życie kulturalno-artystyczne oraz wspieranie oddolnych inicjatyw realizowanych przez mieszkańców, a także włączenie w działania studentów oraz obcokrajowców (w szczególności mniejszość ukraińską). Opisy pomysłów można przesyłać do 10 czerwca. Osoby zainteresowane projektem zapraszamy na konsultacje do Domu Muz w Toruniu, przy ulicy Podmurnej 1/3.

 

Harmonogram konsultacji

 • 29 maja, g. 17.30–19.30 (prowadzone przez Dorotę Michalską i Joannę Suchomską z PZR)
 • 30 maja, g. 17.00–18.30 (Elżbieta Chrulska)
 • 5 czerwca, g. 17.00–18.30 (Marta Siwicka)
 • 6 czerwca, g. 18.00–19.30 (Agnieszka Dąbrowska)

Więcej informacji na stronie www.dommuz.pl.

 

Raport i wybrane wyniki diagnozy

Wkrótce opublikujemy raport z diagnozy autorstwa Joanny Suchomskiej z PZR. Do tego czasu można zapoznać się z jego fragmentami.

Pobierz wybrane wyniki diagnozy

Sustainable Fashion Awards 2018

Trwa międzynarodowy konkurs dla marek i projektantów mody Sustainable Fashion Awards 2018.

Na​grodzone zostaną firmy, dla których ważne są następujące aspekty:

 • lokalna produkcja,
 • praktyki z obszaru fair trade,
 • smart design,
 • tkaniny zero waste,
 • praktyki przyjazne zwierzętom,
 • wykorzystywanie organicznych lub pochodzących z recyklingu materiałów,
 • odpowiedzialność za cały cykl życia produktu.

Nagrodą w konkursie jest 6000 dolarów, z czego połowa zasili konto wybranej przez zwycięzcę organizacji pozarządowej. Do konkursu można się zgłaszać do 31 sierpnia poprzez stronę https://jakandjil.pl/sfa2018/. Znajdziemy tam również dodatkowe informacje o Sustainable Fashion Awards 2018 i warunki uczestnictwa w konkursie.

​Pracownia Zrównoważonego Rozwoju jest partnerem Konkursu.

W tym roku nie będzie Śniadania na Trawie

Pierwsze Śniadanie na Trawie zostało zorganizowane przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju, CCP Toruń-Pacific (Płatki Nestle) oraz Urząd Miasta Torunia w 2008 r.

Przez 10 lat wiele się zmieniło, między innymi lokalizacja pikniku, a także nasi partnerzy: Urząd Miasta Torunia wycofał się ze współorganizacji wydarzenia, Śniadanie zostało wpisane w kalendarz Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niezmienna pozostała forma świętowania Dnia Ochrony Środowiska: co roku zmienialiśmy wybraną przestrzeń Torunia w wielki zielony trawnik. Spotykali się na nim mieszkańcy przede wszystkim Torunia, Województwa i coraz liczniejsi przyjezdni.

Każdego roku z możliwości piknikowania na czystej trawie korzystały tysiące osób. Organizowaliśmy warsztaty z zakresu ochrony przyrody, ekologii, zrównoważonego rozwoju, pogadanki, animacje, koncerty oraz jarmark ekologicznej żywności i rękodzieła. Otrzymywaliśmy wiele wyrazów sympatii, pochwał, zwłaszcza w zeszłym roku, kiedy trawą pokryliśmy ulicę Bulwar Filadelfijski.

Impreza cieszyła się też dużym zainteresowaniem mediów, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich — Śniadanie gościło na antenie Radia Zet, Czwórki, Teleexpressu i TVN. Relacje fotograficzne ze Śniadania biły rekordy oglądalności w mediach społecznościowych. Uważamy, że były doskonałą i wyjątkową promocją naszego miasta, Torunia.

Z roku na rok Śniadanie na Trawie było coraz bardziej popularne wśród jego uczestników, przyciągało tłumy, jednak jego organizacja stawała się coraz trudniejsza, zarówno ze względów logistycznych i proceduralnych, ale także finansowych, którym coraz trudniej jest nam podołać.

Od kilku lat nie możemy liczyć na wsparcie Urzędu Miasta Torunia, problemem stało się już choćby ustalenie lokalizacji dla pikniku. Na początku czerwca odbywa się w Toruniu wiele imprez, niestety Miasto nie posiada strategii organizacji imprez plenerowych na Starym Mieście. Śniadanie przestało się mieścić w kalendarzu imprez planowanych na Starym Mieście.

Kiedy w Urzędzie zasugerowano nam organizację pikniku na Bulwarze Filadelfijskim, podjęliśmy wyzwanie. Przekształcenie ulicy w przyjazną ludziom zieloną przestrzeń spotkało się z entuzjazmem uczestników Śniadania, a także przypadkowych spacerowiczów i dziennikarzy. Zamknięcie ulicy wiąże się z wieloma komplikacjami i dodatkowymi kosztami. Pomoc ze strony Miasta była i w tym przypadku niewystarczająca (nie chodzi nam o pomoc finansową, takiej nie oczekiwaliśmy, ale liczyliśmy na pomoc przy formalnościach związanych z zamknięciem ulicy, zorganizowaniu objazdów itp).

Kilkakrotnie spotkaliśmy się z opinią pracowników jednostek podległych Urzędowi Miasta, że w Toruniu jest wystarczająco dużo imprez plenerowych i Śniadanie stało się zbędne. Być może mają rację. Dlatego postanowiliśmy nie organizować Śniadania na Trawie w 2018 r. Chcemy sprawdzić, czy Toruń potrzebuje zielonej przestrzeni w centrum miasta, gdzie można na czystej trawie zjeść śniadanie, posłuchać muzyki, dowiedzieć się czegoś na temat przyrody, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, poznać organizacje pozarządowe z regionu. Planujemy zastanowić się wspólnie z naszymi partnerami, czy i jak powinniśmy zmienić formułę pikniku czy w ogóle z niego zrezygnować. W 2018 roku Śniadania na Trawie nie będzie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przez te lata nas wspierali, współpracowali z nami, partnerom, sponsorom, organizacjom pozarządowym, a zwłaszcza wszystkim, którzy co roku wspólnie z nami świętowali Dzień Ochrony Środowiska na zielonej trawie w centrum miasta.

 

Zobacz plakaty poprzednich edycji

Ostatnie, ubiegłoroczne Śniadanie — fotorelacja autorstwa Macieja Wasilewskiego

„POWER — Przestrzeń dla partycypacji” — co słychać w naszych gminach?

Od jesieni 2016 roku wspieramy gminy w konsultacjach społecznych dokumentów planistycznych. W ramach projektu „POWER — Przestrzeń dla partycypacji” oferujemy wsparcie merytoryczne w zakresie partycypacji obywatelskiej i urbanistyki, proponujemy atrakcyjne narzędzia konsultacyjne, bierzemy udział w spotkaniach sieciujących. Towarzyszymy również gminom na etapie przygotowania Indywidualnych Planów Konsultacji dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).

Aktualnie z ramienia PZR Krzysztof Ślebioda, Joanna Suchomska, Dorota Michalska oraz Piotr Smolnicki (urbanista) pracują z następującymi gminami:

 • Trzemeszno,
 • Starachowice,
 • Mikołajki Pomorskie,
 • Kórnik,
 • Gorzów,
 • Cieszyn,
 • Olsztyn,
 • Czerwonak,
 • Bydgoszcz,
 • Okonek.

Będziemy sukcesywnie relacjonować nasze działania w kolejnych miastach.

 

Miastowizja — przyszłość miejsc wspólnych w Gorzowie Wielkopolskim

Pracując w Gorzowie Wielkopolskim zmierzyliśmy się z problemem zagospodarowania terenów publicznych. Dotychczasowy brak wizji ich rozwoju, w tym terenów zieleni, powoduje ich chaotyczne zagospodarowywanie. Z tego względu, w ramach prac nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gorzowa, urzędnicy zaangażowali mieszkańców do wypracowania założeń wizji rozwoju osiedlowych terenów publicznych, które zostaną uwzględnione w nowym studium.

Proces konsultacji prowadzony był bardzo szeroko (wrzesień–grudzień 2017), z użyciem różnych metod i narzędzi, co pozwoliło zaangażować łącznie blisko 800 mieszkańców Gorzowa. W ramach konsultacji urzędnicy zaprosili mieszkańców do dyskusji w mobilnych punktach konsultacyjnych w każdym z 10 rejonów miasta, gorzowianie mogli wypowiedzieć się o przestrzeniach publicznych poprzez sondaż uliczny, biorąc udział w geoankiecie, warsztatach planistycznych i geodyskusji.

Warto zwrócić uwagę na strategiczne podejście gorzowskich urzędników do wykorzystania wyników konsultacji społecznych.

Po pierwsze: na ich podstawie wyznaczono system różnego rodzaju miejskiej przestrzeni publicznej i określono wytyczne dotyczące zagospodarowania osiedlowych terenów publicznych — ich lokalizacji, funkcji, parametrów zagospodarowania. Te wnioski zostaną wykorzystane jako materiał w zakresie wyznaczania kierunków zagospodarowania terenów publicznych w aktualizowanym studium.

Po drugie: z wypracowanych wytycznych, dotyczących zagospodarowania osiedlowych terenów publicznych, będą korzystać urzędnicy i mieszkańcy podczas dyskusji o projektach zgłaszanych do realizacji za pomocą budżetu obywatelskiego. W ten sposób niewielkie inwestycje posłużą do realizacji spójnej wizji zagospodarowania terenów publicznych miasta.

Po trzecie: wnioski dotyczące podziału miasta na mniejsze jednostki wynikające z poczucia przynależności mieszkańców do konkretnych osiedli czy rejonów zostaną wykorzystane podczas dyskusji o podziale miasta na jednostki pomocnicze (w rozumieniu ustawy samorządzie gminnym).

W Gorzowie pracowaliśmy z kilkunastoosobowym zespołem urzędników z Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury. Podczas tej wspólnej pracy przekonaliśmy się jak duże znaczenie, poza wiedzą merytoryczną, ma współpraca zespołu, odpowiedni podział zadań i czas na ich realizację oraz wewnętrzna ewaluacja prowadzonych działań.

Grafika dzięki uprzejmości Gorzów INFO

Więcej na temat gorzowskich konsultacji można przeczytać tutaj:

 

Zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli Wasza gmina również jest gotowa na odważny merytorycznie proces konsultacji, wypróbowanie nowych narzędzi i nową jakość pracy wewnątrz urzędu, zapraszamy do współpracy!

  Dorota Michalska
  tel. 691 382 690
  e-mail d.michalska@pzr.org.pl

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” realizowany jest przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto oraz Związkiem Miast Polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.dreamsart.plpartnerzy_zestawienie

Badania społeczne, konsultacje przestrzeni, projektowanie usług? Zapraszamy do współpracy!

Niebawem wiele gmin wystartuje z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zaczną się one dynamicznie rozwijać, podejmować nowe działania, uruchamiać procesy włączające mieszkańców w podejmowanie decyzji. Jako PZR wychodzimy naprzeciw potrzebom gmin chcących osiągnąć jak najlepsze rezultaty swoich kroków na drodze do pożądanych zmian, dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Od kilku lat programujemy i prowadzimy procesy związane z planowaniem i projektowaniem przestrzeni publicznych, których celem jest powstanie przestrzeni odpowiadających na potrzeby społeczne, prawne i ekonomiczne różnych grup interesariuszy. Angażujemy mieszkańców i przedstawicieli samorządów w dyskusje wokół podwórek, skwerów, placów czy parków oraz ulic i przestrzeni budynków instytucji publicznych. Realizujemy badania społeczne na zlecenie samorządów gminnych w zakresie funkcjonowania lokalnych polityk, usług i przestrzeni publicznych czy działania instytucji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 

Jakie korzyści wynikają ze skorzystania z naszych usług?

 • poznanie opinii mieszkańców na temat funkcjonowania lokalnych polityk i usług publicznych, instytucji czy przestrzeni publicznych,
 • podjęcie dobrych decyzji poprzez zrozumienie i uwzględnienie różnych interesów i potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów i innych interesariuszy,
 • zaangażowanie mieszkańców w wypracowanie pomysłu na funkcjonowanie lokalnych polityk i usług publicznych, oferty czy działania instytucji, zagospodarowania przestrzeni publicznych,
 • zwiększenie współodpowiedzialności społeczności lokalnej za podjęte decyzje czy wspólnie zaprojektowane przestrzenie publiczne,
 • uzyskanie zrozumienia ze strony lokalnej społeczności dla podejmowanych decyzji i zmniejszyć ryzyko konfliktów podczas realizacji inwestycji,
 • zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych, z których będzie korzystać wiele różnych grup interesariuszy.

 

Badania społeczne

W celu zdobycia pełnej wiedzy o badanym zjawisku łączymy różne techniki i narzędzia badawcze. W przygotowaniu i realizacji badań często współpracujemy z badaczami oraz studentami z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Realizując badania jakościowe stosujemy:

 • analizę danych zastanych,
 • wywiady indywidualne,
 • wywiady grupowe,
 • obserwacje,
 • spacery badawcze,
 • warsztaty diagnostyczne,
 • badania terenowe z wykorzystaniem narzędzi animacyjnych.

Realizując badania ilościowe stosujemy:

 • przestrzenną analizę danych,
 • ankiety internetowe,
 • wywiady kwestionariuszowe face to face,
 • sondaże uliczne,
 • wywiady kwestionariuszowe telefoniczne.

 

Przepis na podwórko

Prowadzimy także partycypacyjne procesy planowania przestrzeni wspólnych — np. podwórek kamienic w obszarze rewitalizacji. Wynikiem naszej pracy jest koncepcja zagospodarowania podwórka, która stanowił podstawę do realizacji działań inwestycyjnych.

Wybrane zrealizowane działania dotyczące zagospodarowania przestrzeni wspólnych:

 • warsztaty planistyczne dotyczące zagospodarowania podwórek, skwerów dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w Malborku (2017),
 • opracowanie „Programu odnowy bydgoskich przestrzeni wspólnych — podwórek, ogródków i przedogródków” (2017),
 • spotkania na podwórkach kamienic w obszarze rewitalizacji we Włocławku (2017).

 

Partycypacyjne planowanie przestrzeni

Prowadzone przez nas procesy planowania oparte są każdorazowo o analizę uwarunkowań terenu, badania przestrzeni i badania społeczne, które pozwalają na uzyskanie całościowego obrazu funkcjonowania projektowanego obszaru.

W prace nad koncepcją zagospodarowania przestrzeni angażujemy mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, zarządców nieruchomości i innych interesariuszy, tak aby dobrze zdiagnozować i uwzględnić ich potrzeby.

Pracując nad koncepcją zagospodarowania przestrzeni wykorzystujemy następujące metody i narzędzia:

 • dyskusja publiczne, kawiarenki obywatelskie służące diagnozie lub dyskusji nad wypracowanymi rozwiązaniami;
 • punkt konsultacyjny — pozwala na zebranie opinii bezpośrednio w przestrzeni publicznej; czas trwania: 4–5 godzin;
 • grupy robocze (zespół roboczy) — zespół złożony z przedstawicieli różnych grup interesariuszy (10–15 osób), który podczas kilku warsztatowych spotkań wypracowuje koncepcję zagospodarowania przestrzeni; czas trwania: 3–4 spotkania, każde ok. 3 godzin;
 • warsztaty projektowania partycypacyjnego (pojedyncze warsztaty lub cykl spotkań warsztatowych) gdzie w oparciu o wyniki diagnozy, mapy i makiety projektowane są szczegółowe rozwiązania, także techniczne w ramach moderowanych spotkań; czas trwania pojedynczych warsztatów 4–5 godzin;
 • prototypowanie urbanistyczne — to tymczasowa interwencja mająca na celu przetestowanie rozwiązań w realnej rzeczywistości.

W trakcie pracy warsztatowej wykorzystywane są różne narzędzia aktywizujące i ułatwiające wspólne zaplanowanie przestrzeni: ortofotomapa lub makieta, wizualizacje, tablice kredowe, zestaw ikon z elementami infrastruktury miasta, ilustracje z inspiracjami, wsparcie architekta itp.

Zajmujemy się także projektowaniem przestrzeni objętych ochroną konserwatorską, oraz przygotowaniem projektu zagospodarowania przestrzeni do realizacji (projekt budowlany wraz z wizualizacjami i kosztorysem).

 

Projektowanie usług publicznych

Prowadzimy procesy grupowe, które pozwalają na szybką i efektywną pracę. Do wypracowania rozwiązań angażujemy interdyscyplinarny zespół złożony z kluczowych aktorów: ekspertów zewnętrznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów lokalnych, mieszkańców.

Projektowanie koncepcji zawsze rozpoczynamy od diagnozy problemu i rozpoznania potrzeb, poprzez wypracowanie rozwiązań, które odpowiedzą na potrzeby użytkowników i jednocześnie będą zgodne z misją i charakterem oczekiwanym przez instytucję zamawiającą, po opracowanie planu wdrożenia.

Mechanizm projektowania usług publicznych można wdrożyć podczas:

 • projektowania nowych oraz usprawniania funkcjonujących usług publicznych, np.: opracowanie programu działania centrum rewitalizacji, opracowanie i wdrożenie oferty świadczonej przez instytucje kultury, wypracowanie zasad i uruchomienie budżetu obywatelskiego,
 • poszukiwania obszarów do wdrażania innowacji społecznych,
 • usprawniania wewnętrznej organizacji pracy instytucji publicznych oraz współpracy międzyinstytucjonalnej.

 

Zapraszamy do kontaktu!

  Marta Kokorzycka
  tel. 515 108 215
  e-mail m.kokorzycka@pzr.org.pl
  Dorota Michalska
  tel. 691 382 690
  e-mail d.michalska@pzr.org.pl

 

Grant badawczy „Building capacity for integrated governance at the Food-Water Energy Nexus in cities on the water”

We współpracy z dr. Wojciechem Goszczyńskim oraz dr. Michałem Wróblewskim (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) pozyskaliśmy międzynarodowy grant badawczy „Building capacity for integrated governance at the Food-Water Energy Nexus in cities on the water” w konkursie SUGI (Sustainable Urbanisation Global Initiative), finansowanym przez Belmont Forum, Joint Programe Initiative Urban Europe oraz NCN ze środków programu badawczego UE Horyzont 2020!

W ramach projektu zajmiemy się tematyką zrównoważonego rozwoju miast, nauką obywatelską, komunikacją między naukowcami a obywatelami, publicznym zaopatrzeniem w żywność wysokiej jakości. Wszystkie te działania zrealizujemy w otwartym na współpracę mieście Słupsk!

W skład konsorcjum wchodzą jednostki badawcze i organizacje pozarządowe z sześciu państw (Niemcy, Polska, USA, Szwecja, Rumunia, Wielka Brytania). Projekt wystartuje wiosną 2018 roku i potrwa do połowy 2021 roku. Więcej informacji wkrótce!

 

 

Wołomin Eco-Miastem!

W kwietniu 2016 roku mieliśmy zaszczyt pracować w Gminie Wołomin, prowadząc konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach.

 

Relacja z konsultacji

 

Tym bardziej z radością i dumą przyjęliśmy informacje o nagrodzeniu Wołomina w konkursie na Eco-Miasto właśnie za gospodarkę odpadami. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Jak pisze Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina, na swojej stronie na Facebooku:

Z punktu widzenia mieszkańców chyba najważniejszą zmianą jest wprowadzenie systemu odgazowania kwatery składowiska w Starych Lipinach, dzięki czemu udało się zmniejszyć uciążliwość tej instalacji dla jej sąsiadów.

Więcej na temat tegorocznego konkursu oraz zwycięzców na Portalu Samorządowym.

Mobilny Punkt Konsultacyjny w Gminie Drzycim

W dniach 15–22 października 2017 roku mieliśmy przyjemność prowadzić część konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Świecką i Bydgoską w Gminie Drzycim.

Dialog z mieszkańcami i mieszkankami Drzycimia miał na celu odnalezienie odpowiedzi na pytanie, czy obecny usługowo-przemysłowy charakter omawianego obszaru gminy powinien zostać utrzymany. Uczestnicy i uczestniczki konsultacji z dużym zaangażowaniem brali udział w proponowanych przez nas rozmowach, a także chętnie wypełniali ankiety dotyczące konsultowanego terenu. Na podstawie zebranych odpowiedzi, propozycji i potrzeb wyklarował się kierunek nowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który otwiera jednocześnie dyskusję o szczegółowych zapisach sporządzanego planu.

W procesie konsultacyjnym uczestniczyło łącznie ponad dwieście osób.

Szczegółowe wyniki konsultacji społecznych zaprezentowane zostaną na otwartym spotkaniu dla mieszkańców i mieszkanek Gminy Drzycim w listopadzie 2017 roku. Więcej o wydarzeniu wkrótce.

 

Raport do pobrania

Wyniki konsultacji prowadzonych w Mobilnym Punkcie Konsultacyjnym

Zobacz galerię zdjęć z punktu

 fot. Zuzanna Larysz

Zapraszamy na specjalizację współtworzoną przez PZR w Wyższej Szkole Bankowej!

Rekrutacja na studia „Bezpieczeństwo wewnętrzne — bezpieczeństwo lokalne i studia miejskie” trwa do końca września 2017 roku! Niewykluczone, że zostanie przedłużona. Warto więc śledzić aktualności Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Sam/a zdecyduj jaką formę studiowania wybierasz:

 • studia stacjonarne (dzienne — zajęcia trwają od poniedziałku do czwartku),
 • niestacjonarne (zjazdy w soboty i niedziele).

 

Pierwszy krok rekrutacji to
wypełnienie formularza:

 1. Zapisy na nasz kierunek powinny wyglądać w następujący sposób:Formularz rekrutacyjnyPamiętaj, by zaznaczyć — na razie opcjonalnie — specjalność: Bezpieczeństwo lokalne i studia miejskie! Ostateczna deklaracja specjalności następuje w styczniu 2018 roku.
 1. W formularzu wybierasz formę płatności za studia, wybiera się również formę rabatu (średnia opłata miesięczna za studia — 10 rat — to 275 zł). Dowiedz się więcej o kosztach studiów 3-letnich licencjackich.
 2. W formularzu wybierz język obcy i stopień jego znajomości.
 3. By formularz był prawidłowo wypełniony, należy podać numer dowodu osobistego i inne dane osobowe, które pozwalają zakończyć ten etap rekrutacji.

 

Drugi etap rekrutacji polega na dostarczeniu wymaganych dokumentów.

Cały proces rekrutacji został opisany w serwisie internetowym WSB.

 

Masz pytania? Dzwoń lub pytaj:

Biuro Informacji i Rekrutacji
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

ul. Młodzieżowa 31 a, 87-100 Toruń
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
Gadu-Gadu: 3965403
telefony: 56 660 92 11, 56 660 92 12, 56 660 92 13

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Strona 1 z 1512345...10...Ostatnia »