Paweł Jaworski

Architekt, który zajmuje się planowaniem przestrzennym, projektowaniem urbanistycznym, analizą danych przestrzennych i rewitalizacją. Projektant w Pracowni Planowania Przestrzennego w Tychach i Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy w latach 2008–2015 — autor gminnych dokumentów planistycznych, koncepcji i analiz urbanistycznych. Członek Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto w latach 2012–2018 — moderator warsztatów projektowych, autor opracowań dotyczących partycypacji w urbanistyce oraz badacz problemu pustostanów w międzynarodowym projekcie „Vacant Central Europe: Mapping and recycling empty urban properties”. Ekspert w projektach „Modelowa Rewitalizacja Miast” (Słupsk i Ełk) oraz PO WER 2.19, poświęconych zaangażowaniu mieszkańców w zarządzanie przestrzenią miejską w kilkudziesięciu samorządach miejskich i wiejskich w Polsce (Bydgoszcz, Wałbrzych, Gorzów Wielkopolski i inne). Współautor planów mobilności miejskiej dla Rybnika i Żor, analiz do „Białej Księgi Mobilności 2015” oraz „Audytu Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR) na terenie województwa śląskiego w 2015 r.”. Autor metody projektowania zagospodarowania przestrzeni publicznej ulic miejskich opartej na eksperymentach z użytkowaniem tymczasowym i prototypowaniu urbanistycznym, realizowanych w projektach „Żywa Ulica” w Warszawie, Krakowie i Dąbrowie Górniczej. Kurator wystaw poświęconych rozwojowi miast, autor opracowań dla Muzeum Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Instytutu Architektury, Medialab Katowice oraz BWA Wrocław. Stały współpracownik kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Piotr Wielgus

Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, zrównoważonego rozwoju, rewitalizacji, partycypacji obywatelskiej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jego aktywność zawodowa skupia się na prowadzeniu badań obszarów miejskich, opracowywaniu strategii rozwoju gmin, programów rewitalizacji miast oraz prowadzeniu procesów badawczych i dialogowych. Prowadzi także szkolenia i warsztaty z konsultacji społecznych i partycypacji obywatelskiej, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz rewitalizacji.

Jest współautorem kilku modelowych procesów partycypacyjnych, wykorzystywanych obecnie przez dziesiątki samorządów w całej Polsce w takich obszarach tematycznych jak zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja, kontrowersyjne inwestycje (w tym środowiskowe). Współautor podręcznika „Przepis na rewitalizację” (2015).

Współpracował m.in. z samorządami w Broku, Bydgoszczy, Kaliszu, Lęborku, Lisewie, Włocławku, Wołominie oraz z takimi firmami jak: Nestle Polska S.A., Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o., Neuca S.A., Taurus-Ochrona, Assel Sp. z o.o., CK Frost Sp. z o.o.

Wojtek Kłosowski

Ekspert samorządowy, specjalista w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego i regionalnego, lokalnych i regionalnych polityk społecznych oraz rewitalizacji miast. Od ponad 20 lat pracuje jako doradca władz samorządowych wszystkich szczebli.

Autor i współautor licznych strategicznych planów dotyczących rozwoju miast i regionów, w tym programów rewitalizacji obszarów miejskich. Jest między innymi autorem ekspertyzy „Wymogi wobec Lokalnych Programów Rewitalizacji pod kątem ich zgodności ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego”, na podstawie której powstały wytyczne dla Lokalnych Programów Rewitalizacji tworzonych w latach 2007–2013. W latach 2015–2016 na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju był ekspertem szkolącym w programie Modelowa Rewitalizacja Miast.

Ekspert wiodący w procesie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Łodzi, autor Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzowa Wielkopolskiego, autor lub współautor licznych lokalnych programów rewitalizacji miast i gmin. Wspierał PZR przy realizacji projektów: Akademia Myśli Społecznej, Partycypator Toruński, Restart, przy tworzeniu gminnych i lokalnych programów rewitalizacji w Broku, Wołominie i Włocławku.

Paweł Kołacz

Archeolog, pasjonat i wielbiciel toruńskiego Bydgoskiego Przedmieścia, doprowadził do wpisania tej dzielnicy do rejestru zabytków i aktywizacji jej mieszkańców. Jest ekspertem do spraw partycypacji i kształtowania przyjaznych przestrzeni publicznych. Prowadzi warsztaty, prelekcje i szkolenia na temat partycypacji, konsultacji społecznych, wspólnego kształtowania przestrzeni i rewitalizacji. Autor publikacji „Przepis na ulicę” (2015), współautor „Przepisu na rewitalizację” (2015) i „Przepisu na plan” (2016). Ekspert i współautor dokumentów przy procesach rewitalizacyjnych m. in. w Lęborku, Wołominie, Włocławku. Współzałożyciel ruchu miejskiego Czas Mieszkańców, przez wiele lat pracował w Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Przy każdej okazji podkreśla rolę dialogu pomiędzy mieszkańcami i urzędnikami.

Translate »