Dr Andreas Billert

Z wykształcenia historyk sztuki i architektury, od ponad 20 lat pracuje przy programach rewitalizacji miast. Prowadził projekty odnowy Lubeki oraz miast w Brandenburgii, pełnił funkcję eksperta Miasta Poznania w zakresie przygotowywania Miejskiego Programu Rewitalizacji. Współpracował z PZR przy projekcie Restart.

Piotr Stankiewicz

Socjolog pracujący na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Zajmuje się udziałem społeczeństwa przy realizacji kontrowersyjnych inwestycji energetycznych. W ostatnich latach aktywny głównie w takich obszarach jak wydobycie gazu łupkowego, rozwój energetyki jądrowej czy budowa farm wiatrowych. Współpracował z PZR przy projekcie Razem o Łupkach.

Wojtek Kłosowski

Ekspert samorządowy, specjalista w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego i regionalnego, lokalnych i regionalnych polityk społecznych oraz rewitalizacji miast. Od ponad 20 lat pracuje jako doradca władz samorządowych wszystkich szczebli.

Autor i współautor licznych strategicznych planów dotyczących rozwoju miast i regionów, w tym programów rewitalizacji obszarów miejskich. Jest między innymi autorem ekspertyzy „Wymogi wobec Lokalnych Programów Rewitalizacji pod kątem ich zgodności ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego”, na podstawie której powstały wytyczne dla Lokalnych Programów Rewitalizacji tworzonych w latach 2007–2013. W latach 2015–2016 na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju był ekspertem szkolącym w programie Modelowa Rewitalizacja Miast.

Był ekspertem wiodącym w procesie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Łodzi, autorem Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzowa Wielkopolskiego, autorem lub współautorem licznych lokalnych programów rewitalizacji miast i gmin. Wspierał PZR przy realizacji projektów: Akademia Myśli Społecznej, Partycypator Toruński, Restart, przy tworzeniu gminnych i lokalnych programów rewitalizacji w Broku, Wołominie i Włocławku​.