Paweł Kołacz

Archeolog, pasjonat i wielbiciel toruńskiego Bydgoskiego Przedmieścia, doprowadził do wpisania tej dzielnicy do rejestru zabytków i aktywizacji jej mieszkańców. Jest ekspertem do spraw partycypacji i kształtowania przyjaznych przestrzeni publicznych. Prowadzi warsztaty, prelekcje i szkolenia na temat partycypacji, konsultacji społecznych, wspólnego kształtowania przestrzeni i rewitalizacji. Pomysłodawca wielu projektów Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Przy każdej okazji podkreśla rolę dialogu pomiędzy mieszkańcami i urzędnikami.

Wojtek Kłosowski

Ekspert samorządowy, specjalista w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego i regionalnego, lokalnych i regionalnych polityk społecznych oraz rewitalizacji miast. Od ponad 20 lat pracuje jako doradca władz samorządowych wszystkich szczebli.

Autor i współautor licznych strategicznych planów dotyczących rozwoju miast i regionów, w tym programów rewitalizacji obszarów miejskich. Jest między innymi autorem ekspertyzy „Wymogi wobec Lokalnych Programów Rewitalizacji pod kątem ich zgodności ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego”, na podstawie której powstały wytyczne dla Lokalnych Programów Rewitalizacji tworzonych w latach 2007–2013. W latach 2015–2016 na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju był ekspertem szkolącym w programie Modelowa Rewitalizacja Miast.

Był ekspertem wiodącym w procesie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Łodzi, autorem Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzowa Wielkopolskiego, autorem lub współautorem licznych lokalnych programów rewitalizacji miast i gmin. Wspierał PZR przy realizacji projektów: Akademia Myśli Społecznej, Partycypator Toruński, Restart, przy tworzeniu gminnych i lokalnych programów rewitalizacji w Broku, Wołominie i Włocławku​.