Dr Andreas Billert

Z wykształcenia historyk sztuki i architektury, od ponad 20 lat pracuje przy programach rewitalizacji miast. Prowadził projekty odnowy Lubeki oraz miast w Brandenburgii, pełnił funkcję eksperta Miasta Poznania w zakresie przygotowywania Miejskiego Programu Rewitalizacji. Współpracował z PZR przy projekcie Restart.

Wojtek Kłosowski

Ekspert samorządowy zajmujący się lokalnym i regionalnym planowaniem strategicznym, a także strategiami instytucji publicznych. Prowadzi warsztaty z rewitalizacji społecznej obszarów miejskich w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się również teorią i praktyką udziału obywateli w zarządzaniu publicznym. Wspierał PZR przy realizacji projektów: Akademia Myśli Społecznej, Partycypator Toruński, Restart.

Piotr Stankiewicz

Socjolog pracujący na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Zajmuje się udziałem społeczeństwa przy realizacji kontrowersyjnych inwestycji energetycznych. W ostatnich latach aktywny głównie w takich obszarach jak wydobycie gazu łupkowego, rozwój energetyki jądrowej czy budowa farm wiatrowych. Współpracował z PZR przy projekcie Razem o Łupkach.