Morzeszczyn – Domy Kultury+ 2020

Diagnoza lokalna identyfikująca potrzeby i pomysły mieszkańców w kontekście działań kulturalnych oraz diagnoza działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie.

 

Lato z programem „Dom Kultury+”