Połączyła nas pasja budowania lepszego świata, wspólne wartości i wiara, że zrównoważony rozwój jest dobrą odpowiedzią na minimalizowanie negatywnych skutków rozwoju cywilizacyjnego.

Pracownia CSR została powołana dla wsparcia biznesu w budowaniu strategii społecznej odpowiedzialności  czy strategii zrównoważonego rozwoju. Pomagamy organizacjom w zrozumieniu istoty zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, wskazujemy, jak włączyć odpowiedzialne praktyki do głównego nurtu działalności firmy. Realizujemy zlecenia częściowe, jak również kompleksowe strategie biznesowe.

W naszej pracy koncentrujemy się na podnoszeniu wartości firmy dla właścicieli czy akcjonariuszy poprzez budowanie zaufania do firmy wśród interesariuszy. W strategiach bierzemy pod uwagę cały łańcuch wartości.

Kierujemy się zasadą win-win. Jesteśmy przekonani, że dobre strategie odpowiedzialnego biznesu mogą przynosić korzyści jednocześnie firmie i społeczeństwu, pracownikom i środowisku.

Zapraszamy do kontaktu

  Dominika Urzędowska
  tel. 605 290 879
  e-mail d.urzedowska@pzr.org.pl
  www.pracowniacsr.pl
www.e-pity.pl
Translate »