Cel szkolenia

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia procesów konsultacyjnych i partycypacyjnych, w taki sposób, aby ich rezultat był wartością dodaną w podejmowanych decyzjach a nie tylko obciążeniem dla urzędników.

 

Adresaci

Urzędnicy, którzy zlecają, koordynują lub sami prowadzą konsultacje społeczne, radni miejscy.

 

Program

  • Konsultacje społeczne – wprowadzenie, idea i aspekty formalno-prawne
  • Diagnoza jako pierwszy etap konsultacji
  • Skuteczne angażowanie mieszkańców w procesy konsultacji
  • Zasięganie opinii – metody i narzędzia konsultacji
  • Informacja zwrotna i błędy konsultacji
  • Regulamin konsultacji społecznych

Prowadzący

  • Paweł Kołacz i Joanna Suchomska
  • Krzysztof Ślebioda i Dorota Michalska

 

Forma prowadzenia zajęć

Prezentacje multimedialne i warsztat, praca w grupach.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 350 zł. Rabat 10% dla drugiej osoby z tej samej instytucji. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Terminy szkoleń dostosujemy do Państwa potrzeb.

 

Zgłoszenia i więcej informacji

  Piotr Wielgus
  tel. 601 914 211
  e-mail fundacja@pzr.org.pl
Translate »