Bez lipy!

Wspólnie z Miastem Bydgoszczą rozpoczynamy projekt „Bez lipy!”.

Razem z mieszkankami i mieszkańcami miasta opracujemy bydgoskie standardy zieleni (jak powinny być zabezpieczane drzewa podczas remontów drogi, zasady dotyczące nasadzeń itp.). Planujemy także pomóc w przeprowadzeniu zielonych interwencji, zazielenić jakiś skwer lub ścianę, stworzyć społeczny ogród albo posadzić krzewy róż — wesprzemy projekty mieszkańców czy też bydgoskich przedsiębiorców. Zweryfikujemy, jak tego typu działania sprawdzają się w Bydgoszczy i czy warto je ponawiać, gdy już projekt się skończy. Powstanie także aplikacja ułatwiająca wpływ mieszkańców na zieleń miejską.

Mamy nadzieję, że „Bez lipy!” stanie się inspiracją dla innych miast i organizacji, że dzięki niemu nasze miasta ponownie się zazielenią.

Projekt realizowany we współpracy z Oslo z dotacji programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

Aktualności projektu

15. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju — Zielone interwencje w Bydgoszczy

W sobotę 18 września 2021 ulica Mostowa w Bydgoszczy zostanie zamknięta dla samochodów. Przestrzeń ulicy zostanie oddana bydgoskim organizacjom pozarządowym. W imieniu organizatorów zapraszamy w godzinach od 12.00 do 17.00!

Czytaj dalej

Bez lipy! Poznaj skład Zespołu ds. zieleni

Zespół ds. zieleni wypracuje bydgoskie standardy zieleni, weźmie udział w pracach nad aplikacją, która wesprze komunikację na temat zieleni w mieście oraz przygotuje i będzie nadzorować zielone interwencje prowadzone w ramach projektu „Bez lipy!”. Zespół tworzą osoby reprezentujące różnorodne środowiska, posiadające różne kompetencje i doświadczenia. W jego pracach biorą udział:

Czytaj dalej

Bez lipy! Pierwsze spotkanie Zespołu ds. zieleni

25 maja 2021 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne Zespołu ds. zieleni projektu „Bez lipy!”. W zespole przez najbliższe miesiące będzie pracowało ponad 40 osób reprezentujących organizacje pozarządowe, władze samorządowe, Radę Miasta, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i osoby zawodowo związane z zielenią oraz mieszkanki i mieszkańcy Bydgoszczy aktywnie działający na rzecz przyrody w mieście.

Czytaj dalej

Bez lipy! Rusza rekrutacja do zespołu, który wypracuje bydgoskie standardy zieleni

Standardy zostaną wypracowane przez około 40-osobową grupę roboczą, w której skład wejdą między innymi  przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy, przedstawicieli różnorodnych instytucji (deweloperzy, zarządcy nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe), organizacji pozarządowych, rad osiedli, ekspertów oraz mieszkańców.

Czytaj dalej

Bez lipy! Spotkanie inaugurujące projekt oraz panel startowy

We wtorek, 27 kwietnia 2021 roku o g. 16.30 odbędzie się spotkanie informacyjne inaugurujące projekt „Bez lipy!”. O g. 17.00 rozpocznie się panel startowy o zieleni — spotkanie poświęcone ekobenefitom.

Czytaj dalej

Bez lipy!

W ostatnich latach media społecznościowe regularnie informowały o prowadzonych w całej Polsce wycinkach drzew. Publikowane zdjęcia wywoływały dziesiątki komentarzy, a także, coraz częściej, konkretne działania na rzecz ochrony drzew w mieście. Nie tylko aktywistki i aktywiści, ale także zwykłe mieszkanki, mieszkańcy informowali media, organizowali petycje, zbierali podpisy. W pobliżu miejsc, gdzie planowano lub już doszło […]

Czytaj dalej

Centrum Kultury Fordon

W największej dzielnicy w Bydgoszczy — Fordonie powstanie nowa instytucja kultury, roboczo nazwana Centrum Kultury Fordon (CKF). Miasto zaprosiło do rozmów mieszkanki i mieszkańców Fordonu, organizacje pozarządowe, lokalne liderki i liderów, aby wspólnie wypracować zasady funkcjonowania CKF.

Naszą rolą było przeprowadzenie diagnozy funkcjonowania kultury w Fordonie oraz przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie procesu projektowania działania instytucji. Już pobieżna analiza dokumentów i pierwsze rozmowy uzasadniły potrzebę stworzenia dużej silnej instytucji kultury w tej części Bydgoszczy. W Fordonie funkcjonuje kilka prężnych organizacji, takich jak: Młodzieżowy Dom Kultury nr 5, Fundacja Wiatrak, Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, jednak potrzeby mieszkanek i mieszkańców są dużo większe. W dzielnicy brakuje profesjonalnej sali widowiskowej, w której mogłyby się odbywać koncerty, nie ma dużej imprezy plenerowej, mogącej stanowić wizytówkę Fordonu, ale także miejsca spotkań, gdzie można by wymienić się doświadczeniami, omówić wspólne działania czy też po prostu napić się herbaty i swobodnie porozmawiać. Uczestnicy spotkań wyrażali potrzebę i chęć współpracy pomiędzy działającymi na Fordonie organizacjami i instytucjami, CKF mogłoby stwarzać warunki i wspierać wspólne działania.

Czytaj dalej

Aktualności projektu

Centrum Kultury Fordon czeka na głos

Rok temu zakończyliśmy proces wypracowania modelu działania nowej instytucji kultury w Fordonie. Planowane na wiosnę zeszłego roku konsultacje zatrzymała pandemia COVID-19. Dziś temat Centrum Kultury Fordon powraca. 

Czytaj dalej

Nowa instytucja kultury — zaplanowana przez mieszkańców

W największej dzielnicy w Bydgoszczy — Fordonie powstanie nowa instytucja kultury, roboczo nazwana Centrum Kultury Fordon (CKF). Miasto zaprosiło do rozmów mieszkanki i mieszkańców Fordonu, organizacje pozarządowe, lokalne liderki i liderów, aby wspólnie wypracować zasady funkcjonowania CKF.

Czytaj dalej

Creating Interfaces

„Creating Interfaces: Building capacity for integrated governance at the Food-Water-Energy nexus in cities on the water”, roboczo nazywany „Nexus”, to międzynarodowy projekt, który Pracownia Zrównoważonego Rozwoju realizuje od maja 2018 r.

Biorą w nim udział instytucje z sześciu krajów: Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Rumunii i Stanów Zjednoczonych. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie rozwiązań technologicznych (np. w formie aplikacji lub strony internetowej), które pomogą władzom samorządowym w bardziej zrównoważony sposób zarządzać wodą, żywnością i energią.

W ramach projektu, wspólnie z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju nawiązała współpracę z Urzędem Miasta w Słupsku, z którym będzie wypracowywać i testować powstałe w ramach projektu rozwiązania.

Zakończenie projektu planowane jest na rok 2020.

 

Serwis internetowy projektu

creatinginterfaces.eifer.kit.edu

creating_square

 

Aktualności projektu

Słupsk: warsztaty dotyczące jakości żywienia i żywności

W sobotę 25 maja 2019 roku w Słupsku odbyły się warsztaty dotyczące jakości żywienia i żywności w Słupsku. To jeden z elementów międzynarodowego projektu badawczego „Creating Interfaces”.

Czytaj dalej

Co jedzą na śniadanie dzieci w przedszkolach w Słupsku? Tworzymy aplikację

Dieta dzieci coraz częściej jest jednym z elementów branych pod uwagę  przy wyborze żłobka czy przedszkola. Rodzice mają świadomość, że to, co jedzą dzieci, ma wpływ na ich zdrowie i rozwój. Jakich informacji szukają, co konkretnie chcą wiedzieć? Sprawdzimy na warsztatach w Słupsku 25 maja.

Czytaj dalej

Creating Interfaces

„Creating Interfaces: Building capacity for integrated governance at the Food-Water-Energy nexus in cities on the water”, roboczo nazywany „Nexus”, to międzynarodowy projekt, który realizujemy od maja 2018 roku.

Czytaj dalej

Przestrzeń dla partycypacji

Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych są dla gmin obowiązkowe – mówi o tym ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednak prace związane z ich powstawaniem są często procesem trudnym zarówno dla mieszkańców, jak i realizujących je urzędników.

Konsultacje rozpoczynają się często zbyt późno, kiedy gotowy i zaopiniowany jest już projekt planu miejscowego. Gminy biorące udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”, prowadzą je od samego początku procesu planistycznego. Takie działanie umożliwia lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności, może przyspieszyć procedury i znacznie obniżyć ryzyko późniejszych konfliktów.

W ramach projektu wspieramy samorządy stojące przed wyzwaniem opracowania lub zmiany dokumentów planistycznych (studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscowych planów rewitalizacji). Celem naszych działań jest wsparcie w przygotowaniu konsultacji społecznych tych dokumentów. W ramach projektu podjęliśmy współpracę z 26 gminami z całej Polski, większość z nich zakończyła już konsultacje dokumentów.

Projekt realizujemy wspólnie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto oraz Związkiem Miast Polskich.

Więcej informacji: partycypacjaobywatelska.pl

 

Aktualności projektu

Wsparcie konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium — zapraszamy kolejne gminy do udziału w projekcie grantowym „Przestrzeń dla partycypacji 2”!

Zapraszamy do udziału w naborze do projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Projekt polega na wsparciu gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Wybrane gminy otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 25 000 zł oraz wsparcie merytoryczne specjalistów do spraw konsultacji społecznych oraz planistów. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz on-line od 25 stycznia do 16 lutego […]

Czytaj dalej

Przestrzeń dla Partycypacji 2 — drugi nabór

Rozpoczął się drugi nabór do projektu „Przestrzeń dla Partycypacji​ 2”. To ostatni nabór w tej edycji, w którym nawiążemy współpracę z zaledwie pięcioma gminami.

Czytaj dalej

Projekt „Przestrzeń dla Partycypacji 2” trwa w najlepsze

Podróżujemy w różne zakątki Polski, gdzie wspieramy projekty konsultacyjne dokumentów planistycznych. Gminy prowadzą dyskusję od samego początku procesów, co pozwala na poruszenie i omówienie różnorodnych tematów związanych z planowaniem przestrzeni w gminach, rozpoznanie pomysłów i potrzeb z tym związanych.

Czytaj dalej

Przestrzeń dla partycypacji 2

22 samorządy z całej Polski mogą otrzymać granty oraz wsparcie merytoryczne przy prowadzeniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium. Nabór gmin do projektu Przestrzeń dla partycypacji 2 rusza 28 stycznia, potrwa do 28 lutego.

Czytaj dalej

Przepis na plan. Narzędziownik

Plany zagospodarowania przestrzennego i zapisane w nich kierunki rozwoju poszczególnych obszarów są jednymi z najważniejszych dokumentów dla gmin. Ich opracowanie to długotrwały i kosztowny proces. Dlatego decyzje planistyczne powinny być podejmowane w oparciu o zdobytą w trakcie konsultacji wiedzę, co zapewni ich większą efektywność.

Czytaj dalej

„POWER — Przestrzeń dla partycypacji” — co słychać w naszych gminach?

Od jesieni 2016 roku wspieramy gminy w konsultacjach społecznych dokumentów planistycznych. W ramach projektu „POWER — Przestrzeń dla partycypacji” oferujemy wsparcie merytoryczne w zakresie partycypacji obywatelskiej i urbanistyki, proponujemy atrakcyjne narzędzia konsultacyjne, bierzemy udział w spotkaniach sieciujących. Towarzyszymy również gminom na etapie przygotowania Indywidualnych Planów Konsultacji dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub […]

Czytaj dalej

Przepis na plan

„Przepis na plan” to najświeższa publikacja Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, powstała we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. W publikacji wskazujemy kluczowe dysfunkcje systemu planowania przestrzennego w Polsce. Zwracamy szczególną uwagę na kwestie związane z partycypacją obywatelską w planowaniu. Wskazujemy też nowe wyzwania, przed jakimi stoją miasta w […]

Czytaj dalej

Przestrzeń dla partycypacji. Nabór gmin

1 września 2016 roku rozpoczął się nabór gmin, które chciałyby ubiegać się o wsparcie w konsultacjach społecznych dokumentów planistycznych. W ramach projektu oferujemy wsparcie merytoryczne ekspertów w zakresie partycypacji obywatelskiej i urbanistyki, narzędzia konsultacyjne, udział w spotkaniach sieciujących i granty na prowadzenie konsultacji. Nabór trwa do 30 września 2016 roku. Więcej informacji jest dostępnych w serwisie […]

Czytaj dalej
Translate »