Bez cienia sensu

Miasto bez cienia. Miasto bez zieleni. Miasto bez naturalnej ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza czy hałasem. Miasto bez 80 (66? 120?) okazałych drzew, które rosną teraz przy alei Jana Pawła II i ulicy Chopina.

Składamy wniosek do Prezydenta Miasta Torunia o ponowne konsultacje inwestycji na placu Rapackiego. Potrzebujemy 150 podpisów. Będziemy je zbierać w piątek 7 czerwca w czasie marszu „Stop wycince drzew na placu Rapackiego”.

Jeśli nie możesz dotrzeć, wydrukuj listę, podpisz, zbierz podpisy rodziny, znajomych, sąsiadów i dostarcz nam listę w poniedziałek do naszego biura na ul. św. Katarzyny 3/5 lub zostaw w weekend w kawiarni „Wejściówka” przy pl. Teatralnym 1.

#bezcieniasensu

 

Dokumenty do pobrania

 

Wydarzenie na Facebooku

Dołącz do wydarzenia

bez_cienia_sensu_plakat