Bez lipy! Rusza rekrutacja do zespołu, który wypracuje bydgoskie standardy zieleni

Standardy zostaną wypracowane przez około 40-osobową grupę roboczą, w której skład wejdą między innymi  przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy, przedstawicieli różnorodnych instytucji (deweloperzy, zarządcy nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe), organizacji pozarządowych, rad osiedli, ekspertów oraz mieszkańców.

 

Bydgoskie standardy zieleni będą inspirowane dobrymi praktykami z polskich miast oraz z Oslo, ale przede wszystkim oparte na szczegółowej diagnozie bydgoskich rozwiązań i problemów. Diagnoza trwa od początku roku. W jej ramach przeprowadzono do tej pory 30 rozmów z odpowiedzialnymi za zieleń przedstawicielami Urzędu Miasta, organizacji pozarządowych, firm zajmujących się zielenią, spółdzielni mieszkaniowych i deweloperami.

Przez najbliższe dwa tygodnie będą zbierane opinie mieszkańców. Zebrane w ten sposób informacje znajdą się w raporcie z diagnozy, który zostanie upubliczniony w drugiej połowie maja. Standardy zostaną opracowane na przełomie tego i przyszłego roku. Następnie rozpocznie się proces ich wdrażania.

 

Wypełnij ankietę

Dołącz do zespołu

 

Projekt „Bez lipy!” realizowany jest przez miasto Bydgoszcz i toruńską fundację Pracownię Zrównoważonego Rozwoju (PZR), w partnerstwie z Oslo. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dotacji programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Koordynator projektu

  Mateusz Strzałkowski
  tel. 459 380 659
  e-mail m.strzalkowski@pzr.org.pl