Bez lipy! Spotkanie inaugurujące projekt oraz panel startowy

We wtorek, 27 kwietnia 2021 roku o g. 16.30 odbędzie się spotkanie informacyjne inaugurujące projekt „Bez lipy!”. O g. 17.00 rozpocznie się panel startowy o zieleni — spotkanie poświęcone ekobenefitom.

 

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom, nie obowiązuje rejestracja:

Dołącz do spotkania

 

Podczas spotkania informacyjnego przybliżymy cele i harmonogram projektu „Bez lipy!”, znajdzie się czas na dyskusję, odpowiedzi na pytania.

W panelu startowym dla zieleni ekspertki spróbują wyjaśnić, dlaczego zieleń w mieście jest taka ważna, jak mierzyć jej wartość i jakie rozwiązania są potrzebne, aby wspierać zieleń. Przyjrzymy się też temu, jak nowe technologie mogą wpływać na zieleń w mieście.

Podczas spotkania będzie czas na dyskusję i podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat zieleni w mieście, wskazanie dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w miastach w Polsce i na świecie.

 

Projekt „Bez lipy!” realizowany jest przez miasto Bydgoszcz i toruńską fundację Pracownię Zrównoważonego Rozwoju (PZR), w partnerstwie z Oslo. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dotacji programu „Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Koordynator projektu

  Mateusz Strzałkowski
  tel. 459 380 659
  e-mail m.strzalkowski@pzr.org.pl

W panelu udział wezmą:

Dr Marzena Suchocka — architektka krajobrazu, wykładowczyni w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW, kierowniczka Zespołu Badań i Analiz Stanu Zdrowotnego Zadrzewień na Terenach Zurbanizowanych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, przewodnicząca sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Prowadziła badania nad wpływem prac budowlanych na żywotność drzew i oceny długoterminowego wpływu uszkodzeń na drzewa miejskie oraz prowadziła prace w zakresie wyceny usług ekosystemowych dla Warszawy. Dr Suchocka wyjaśni między innymi, czym są ekobenefity, jak mierzyć wartość zieleni w mieście oraz jaka jest rola zieleni.

Ewa Partyka — zastępczyni Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu na podstawie wrocławskich doświadczeń opowie, jak uświadamiać i komunikować  wartość zieleni,  o nowych trendach w zarządzaniu zielenią, ochronie drzew i podejmowaniu działań adaptacyjnych do zmian klimatu.

Wojciech Sańko — animator współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy światem technologicznym, organizacjami pozarządowymi i władzą publiczną; wyjaśni, jak nowe technologie mogą wspierać procesy komunikowania o wartości zieleni w miastach i działaniach na rzecz zieleni.