Bezpłatny dostęp do usług środowiskowych

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego przystąpiła do międzynarodowego partnerstwa, które realizuje projekt EEN PACT. Jego celem jest ułatwienie dostępu do usług środowiskowych małym i średnim firmom. W przypadku TARR usługi w ramach projektu są skierowane do branż chemicznej i papierniczej oraz pokrewnych (np. przetwórstwo tworzyw sztucznych).

Piotr Wielgus, PZR

Obecnie eksperci współpracujący z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego realizują na rzecz zgłaszających się firm usługi środowiskowe. W gronie ekspertów znalazł się Piotr Wielgus z PZR. W katalogu usług możliwych do zrealizowania w ramach projektu EEN PACT znajdujemy przede wszystkim doradztwo w zakresie:

  • systemów zarządzania środowiskiem (ISO, EMAS), np. indywidualne konsultacje dot. już wdrożonego systemu lub planowanego do wdrożenia (przy czym nie ma możliwości sfinansowania usługi polegającej na bezpośrednim przygotowaniu do certyfikacji),
  • zarządzania odpadami, zasobami naturalnymi wykorzystywanymi w firmie (np. efektywne gospodarowanie wodą itp.), gospodarowanie energią (w tym proste audyty energetyczne) itp. procedur obowiązujących przy przygotowaniu dokumentacji dotyczącej kwestii przestrzegania norm z dziedziny prawa ochrony środowiska i ustaw pokrewnych,
  • BHP w firmie w kontekście zagadnień związanych z ochroną środowiska (np. w odniesieniu do lotnych związków organicznych).

Powyższy katalog należy traktować jako otwarty. Każdy zgłoszony problem jest rozpatrywany indywidualnie, a jego rozwiązanie najczęściej zależy od tego, czy eksperci zaangażowani w realizację projektu mają kompetencje w danym obszarze tematycznym. Usługi, o których wspomniano powyżej dla przedsiębiorców z sektora MŚP z regionu kujawsko-pomorskiego, którzy działają w branżach chemicznej lub papierniczej, są bezpłatne!

Aby uzyskać bardziej szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy w ramach projektu EEN PACT, należy skontaktować się z pracownikami biura TARR. Na wszelkie pytania odpowie Angelika Świeczkowska (e-mail: angelika.swieczkowska@tarr.org.pl) oraz Piotr Józefiak (piotr.jozefiak@tarr.org.pl) , tel. 56 658 89 50 (pn-pt od 8 do 16).

Zapotrzebowanie na usługi środowiskowe można zgłaszać także bezpośrednio za pomocą poniższego formularza.

FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI ŚRODOWISKOWE.