Brok, Lębork, Wołomin, Włocławek… rewitalizujemy!

Brok, Lębork, Wołomin i Włocławek to miasta, w których właśnie pracujemy nad Gminnymi i Lokalnymi Programami Rewitalizacji. Sporządzamy diagnozy tych miast, a na ich podstawie wyznaczamy obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, rozmawiamy z ich mieszkankami i mieszkańcami, liderkami i liderami społecznymi, prowadzimy sondaże i ankiety. Wspólnie wypracujemy propozycje, które mają ożywić zdegradowane obszary.

Brok

Za nami już spotkanie otwierające w Broku, gdzie zaczynamy pracę nad rozwiązaniami dla tego miasta. Na spotkanie przyszło około 50 mieszkanek i mieszkańców Broku. Rozmowa na temat walorów i kłopotów miasta była długa i gorąca, pełna konstruktywnych uwag i wniosków. W przyszłym tygodniu pracę rozpocznie grupa robocza.

Wołomin

W sobotę, 17 września, w czasie Eko Pikniku w Wołominie będziemy rozmawiać na temat rewitalizacji centrum tego miasta. Wszyscy, którzy jeszcze tego nie zrobili, będą mogli wypełnić sondaże i zapisać się do Grupy Roboczej. Z przeprowadzonej przez nas ankiety miasta wynika, że w mieście jest zbyt mało zieleni. Dlatego w parku na Skwerze im. B. Wodiczki posadzimy Drzewo Życzeń, a każdy będzie mógł wskazać miejsca, gdzie powinny pojawić się kolejne drzewa, krzewy czy też kwiaty. Chcemy zapytać także o problemy seniorek, seniorów i młodzieży, a także zebrać uwagi dotyczące przestrzeni publicznej. 21 września w Sali OSP (ul. Żelazna 10) odbędzie się pierwsze otwarte spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami Wołomina, gdzie zaprezentujemy wyniki diagnozy, przeprowadzimy nabór do grup roboczych, a — przede wszystkim — będziemy rozmawiać na temat problemów i potencjału Wołomina.

Lębork

W Lęborku za obszar zdegradowany uznano północną część miasta, dlatego właśnie tam, niedaleko skrzyżowania ulicy Stryjewskiego i Malczewskiego, odbędzie się nasze Spotkanie pod namiotem. Zapraszamy w niedzielę, 25 września, o 12. Przy kawie i ciastkach chcemy porozmawiać na temat możliwościach naprawy tej części miasta. Zapewniamy zajęcia dla dzieci, wygodne miejsca do siedzenia i ciekawe tematy do dyskusji.

Bądźcie z nami. Tylko przy Waszym udziale możemy zmienić Wasze Miasta.