CERREC – secondhand z przedmiotami

Każdy z nas ma w domu przedmioty, których już nie używa, np. stare meble, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, ubrania, książki, czasopisma, płyty CD, DVD i inne niepotrzebne drobiazgi. Przy okazji generalnych porządków, przeprowadzki mamy ochotę wyrzucić to wszystko do kosza, skąd te pozornie nieużyteczne rzeczy trafią na wysypisko.

Istnieje jednak inne rozwiązanie. Zbędne przedmioty mogą zostać przyniesione do centrum ponownego wykorzystania, gdzie zostaną odnowione lub naprawione i wprowadzone z powrotem na rynek. Do ponownego wykorzystania produktów, zanim staną się odpadami zachęcaliśmy w trakcie Śniadania na Trawie 2014 na stoisku projektu CERREC.

Projekt CERREC, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Europa Środkowa, w okresie od kwietnia 2011 do grudnia 2014 roku realizuje 9 partnerów z 7 krajów europejskich. Partnerstwo CERREC obejmuje władze i organizacje krajowe, regionalne i lokalne posiadające specyficzne „know-how” o ponownym wykorzystaniu odpadów. Województwo kujawsko-pomorskie, jako jedyny partner z Polski, stara się korzystać z dobrych praktyk krajów zachodnich i zaszczepić tę ideę wśród swoich mieszkańców.

Ponowne użycie jest nowym pojęciem w zmienionej Ramowej dyrektywie o odpadach (WFD) – Dyrektywa 2008/98/WE z 19 listopada o odpadach. W hierarchii postępowania z odpadami wyróżniono nowy sposób gospodarowania odpadami nazywany „przygotowaniem do ponownego użycia”. Wdrożenie dyrektywy jest wciąż w toku. Wyzwaniem dla Polski jest utworzenie sieci naprawy i ponownego wykorzystania powiązanej z systemem gospodarki odpadami, aby realizowała ona cele europejskiej polityki środowiskowej.

Chcemy przyczynić się do przekształcenia sektora ponownego wykorzystania w znaczący segment gospodarowania odpadami w skali całego kraju. Podobnie, jak ma to miejsce, np. w Belgii, gdzie centra napraw stanowią część systemu gospodarowania odpadami i są rozpoznawalną marką np. Kringwinkel. Wszystko po to, aby przedłużyć życie produktom i zmniejszyć nasz wpływ na środowisko naturalne – wyjaśnia Olga Olszewska – koordynatorka projektu CERREC w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Obecnie w Polsce nie funkcjonują akredytowane centra napraw i ponownego wykorzystania, ale działają organizacje, zajmujące się naprawą przedmiotów, które nie uzyskały jeszcze statusu odpadów. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu prowadzi „Punkt Drugie Życie przez Powtórne Użycie”, umożliwiający pozostawienie przez mieszkańców miasta przedmiotów (zabawki, rowery, sprzęt elektroniczny, elektryczny), które mogą zostać wykorzystane przez innych. W Warszawie i Wrocławiu działa Sklepowisko, prowadzone przez organizację non-profit Emmaus. Sklepowisko zbiera rzeczy używane, które mogą jeszcze komuś posłużyć. Ich sprzedaż zapewnia wsparcie finansowe i rzeczowe osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.

W trakcie Śniadania na Trawie powstało mini centrum zbiórki i napraw przedmiotów używanych, w którym Galeria „Przydasie”, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci oraz osoby zakładające spółdzielnię socjalną, dokonywały drobnych napraw i przeróbek. Przedmioty te trafiły do sprzedaży i mogą znaleźć nowych właścicieli.

W trakcie kolejnych wydarzeń plenerowych zachęcamy do odbierania poręcznych kartonów, w które można zapakować niepotrzebne czy niedziałające przedmioty i przynieść do „Galerii Przydasie” (ul. Mickiewicza 134, Toruń), od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 lub w sobotę od 9:00 do 14:00. Zużyte drukarki czy inny sprzęt elektryczny i elektroniczny można przynosić do siedziby TPD przy ulicy Gagarina 34/36 w Toruniu (tel. kontaktowy 606 94 82 93) – dodaje Olga Olszewska.

Żródło fotogfarii tytułowej: Czech Biom, Zdrojona I http://zdrojovna.tumblr.com/