Co zabija pieszych w Toruniu? Debata społeczna

13 marca 2019 roku w „Wejściówce” odbyła się debata społeczna organizowana przez radnych z Koalicji Obywatelskiej. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim wypadków śmiertelnych 6 osób przechodzących przez przejścia dla pieszych.

Przyczyną tych wypadków była nadmierna prędkość nadjeżdżających samochodów. Przedstawiciele Urzędu Miasta poinformowali o działaniach zrealizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa (m.in. azyle dla pieszych, malowanie pasów i oznakowani poziomych, kocie oczka na przejściach dla pieszych, doświetlanie przejść, edukacyjne spotkania organizowane z dziećmi i młodzieżą na wszystkich szczeblach edukacji w toruńskich placówkach edukacyjnych) i planach na najbliższe lata w tym zakresie. Architekt Rob Trapnell oraz Paweł Górny ze Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy opowiadali z kolei o tym, jak rozwiązania infrastrukturalne wpływają na bezpieczeństwo.

Podczas debaty padło kilka ważnych i dających do myślenia pytań:

  • Czy Toruń prowadzi trafną i rzetelną ewaluację Programu Poprawy Bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów w Toruniu?
  • Dlaczego wzorem takich miast jak na przykład Bydgoszcz w toruńskiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającej przy Wydziale Gospodarki Komunalnej UM Torunia, nie założono udziału strony społecznej (mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych czy rad okręgów)?
  • Czy Toruń jest gotowy na wprowadzanie tymczasowych rozwiązań, które mogłyby zwiększać bezpieczeństwo ruchu drogowego bez inwazyjnych i kosztownych remontów dróg (Trapnell zaproponował tymczasowe wyłączenie sygnalizacji świetlnej na ulicy Legionów i zorganizowanie tymczasowych rond dla usprawnienia i spowolnienia ruchu na ulicy)?

Wśród biorących udział w spotkaniu nie było zgody co do głównej przyczyny wypadków na toruńskich drogach: mentalność użytkowników ruchu, kultura jazdy czy też wadliwe rozwiązania infrastrukturalne. Jednak wszyscy byli zgodni, że trzeba kontynuować podjęte działania i edukować mieszkańców od najmłodszych lat.

W Pracowni Zrównoważonego Rozwoju stoimy na stanowisku, że edukować oczywiście trzeba. Natomiast jest to proces, na którego efekty trzeba długo czekać. Znamy natomiast wiele przykładów sprawdzonych i zbadanych rozwiązań, które skutecznie poprawiają bezpieczeństwo ruchu i chronią najsłabszych użytkowników. Kiedyś pisaliśmy o nich w publikacji Przepis na ulicę. Polecamy też przyglądać się temu, co robią inni: Żywa Ulica czy też Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych.

Chcemy też przypomnieć i zaapelować, że to od celów i priorytetów lokalnie prowadzonej polityki w dużej mierze zależy bezpieczeństwo mieszkańców.

Cieszymy się, że w Toruniu znowu zaczynamy dyskutować o tematach ważnych dla miasta i jego mieszkańców. Celem debaty miało być wypracowanie rekomendacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych w Toruniu, co okazało się niemożliwe w związku z formą dyskusji. Wiemy jednak, że mamy o czym rozmawiać i poprawiać.

Fotorelacja autorstwa Marka Krupeckiego