Feministki w sieci

W czwartym numerze kwartalnika „Dyskurs & Dialog”, wydawanego przez Instytut Dyskursu i Dialogu, znalazł się artykuł Joanny Suchomskiej i Dominiki Urzędowskiej „Feministki w sieci. Nowe media w działaniach przeciwko ograniczaniu praw kobiet w Polsce”.

Artykuł podejmuje kwestie funkcjonowania nowych ruchów społecznych na przykładzie działań podejmowanych w obronie praw reprodukcyjnych i dostępu do edukacji seksualnej w Polsce w latach 2016–2020. Szczególną uwagę zwraca na rolę nowych mediów w kształtowaniu się, organizacji i działaniach społeczeństwa obywatelskiego. Opierając się na własnych aktywistycznych doświadczeniach, wywiadach z działaczkami ruchu oraz analizie danych, autorki opisują, dlaczego ruch feministyczny w Polsce możemy nazwać usieciowionym ruchem społecznym i jakie ma to znaczenie dla jego funkcjonowania.

 


 

W marcu tego roku (2020) w Polsce ogłoszono stan epidemii COVID-19. Zamknięto szkoły i przedszkola, restauracje, kina, wiele zakładów pracy, a także granice, wprowadzono obostrzenia dotyczące zakupów czy spacerów, odwołano loty, imprezy masowe, zakazano wszelkich działań związanych z gromadzeniem się ludzi, w tym zgromadzeń publicznych. Osoby przebywające w miejscach publicznych zobowiązane były do noszenia maseczek.

W kwietniu obowiązywała większość ograniczeń, epidemia trwała. Nagle internet zalała fala grafik z twarzą kobiety zasłoniętej maseczką z symbolem błyskawicy. Ten symbol protestujących w okresie pandemii kobiet to wyraz pozainstytucjonalnej formy władzy politycznej, jaką są nowe ruchy społeczne. Oddolne działania podjęte (przede wszystkim przez kobiety) w obronie praw reprodukcyjnych i dostępu do edukacji seksualnej w Polsce są uosobieniem zmian aktywności obywatelskiej i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, o których piszą tacy badacze jak Manuel Castells, Anthony Giddens czy Urlich Beck.

Przeczytaj cały artykuł