Innowacyjny Mikser w Toruniu

W dniu 4 listopada 2016 roku, w godzinach 10.00–16.00 w Centrum Rozwoju „Ajanta” w Toruniu (ul. Szosa Chełmińska 238)​ odbędzie się Innowacyjny Mikser​. Spotkanie​ poświęcone ​będzie​ innowacjom społecznym i pomysłom na ich poszukiwanie w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych (m.in. opieka i wsparcie osób starszych lub niepełnosprawnych).

 

​Kogo zapraszamy?

  • ​​osoby pracujące w obszarze usług opiekuńczych i pomocy społecznej lub związane w inny sposób z t​ą sferą​ (m.in. pracowników instytucji publicznych, działaczy organizacji pozarządowych, badaczy itd.)​,
  • ​osoby niezwiązane z tym obszarem, ale zainteresowane poszukiwaniem i projektowaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług społecznych.

Intencją przedsięwzięcia jest przede wszystkim wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami.

 

W trakcie spotkania:

  • przybliżymy temat innowacji społecznych​,
  • ​porozmawiamy o tym, co decyduje o tym, czy jakieś rozwiązanie można uznać za innowację,
  • przyjrzymy się inspirującym przykładom innowacji, które pomagają w codziennym życiu osobom zależnym,
  • przedstawimy ideę inkubatora innowacji dla osób zależnych i opowiemy o tym, jak można skorzystać z jego wsparcia, by zrealizować swój pomysł,
  • wspólnie poszukamy pomysłów na rozwiązania odpowiadające na realnie zdiagnozowane problemy osób z różnymi typami zależności (m.in. osób z różnymi typami niepełnosprawności, niesamodzielnych osób starszych, osób czasowo zależnych od innych) w trakcie minisesji projektowej.

Termin i miejsce spotkania

Innowacyjny Mikser odbędzie się w piątek, 4 listopada 2016 roku,​​ w godzinach 10.00–16.00 w Centrum Rozwoju „Ajanta” w Toruniu (ul. Szosa Chełmińska 238).

 

Zgłoszenia i zasady uczestnictwa

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmujemy za pośrednictwem poniższego formularza do dnia 1 listopada 2016 roku włącznie. Potwierdzenia uczestnictwa prześlemy najpóźniej 2 listopada.

Zgłoś się na spotkanie

 

Więcej informacji udziela

  Marta Kokorzycka z PZR
  tel. 515 108 215
  e-mail m.kokorzycka@pzr.org.pl

Organizatorem wydarzenia jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Pracownia Zrównoważonego Rozwoju. „Innowacyjny Mikser” jest wydarzeniem towarzyszącym naborowi pomysłów do inkubatora innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych i ich opiekunów, który trwa do 13 listopada 2016 roku w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę — wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.innowacjespoleczne.org.pl.