Gratulujemy i cieszymy się

Z radością informujemy, że pani Marta Karwacka, obroniła pracę doktorską dotyczącą społecznej odpowiedzialności biznesu.

Praca Marty Karwackiej “Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu” okazała się najlepszą wśród nadesłanych na konkurs na najlepszą pracę z etyki biznesu. Konkurs Verba Veritas od siedmiu lat organizuje  Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

marta karwacka

Pani doktor Marta Karwacka jest członkinią rady naszej fundacji. Gratulujemy!

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

Bezpłatny dostęp do usług środowiskowych

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego przystąpiła do międzynarodowego partnerstwa, które realizuje projekt EEN PACT. Jego celem jest ułatwienie dostępu do usług środowiskowych małym i średnim firmom. W przypadku TARR usługi w ramach projektu są skierowane do branż chemicznej i papierniczej oraz pokrewnych (np. przetwórstwo tworzyw sztucznych).

Piotr Wielgus, PZR

Obecnie eksperci współpracujący z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego realizują na rzecz zgłaszających się firm usługi środowiskowe. W gronie ekspertów znalazł się Piotr Wielgus z PZR. W katalogu usług możliwych do zrealizowania w ramach projektu EEN PACT znajdujemy przede wszystkim doradztwo w zakresie:

  • systemów zarządzania środowiskiem (ISO, EMAS), np. indywidualne konsultacje dot. już wdrożonego systemu lub planowanego do wdrożenia (przy czym nie ma możliwości sfinansowania usługi polegającej na bezpośrednim przygotowaniu do certyfikacji),
  • zarządzania odpadami, zasobami naturalnymi wykorzystywanymi w firmie (np. efektywne gospodarowanie wodą itp.), gospodarowanie energią (w tym proste audyty energetyczne) itp. procedur obowiązujących przy przygotowaniu dokumentacji dotyczącej kwestii przestrzegania norm z dziedziny prawa ochrony środowiska i ustaw pokrewnych,
  • BHP w firmie w kontekście zagadnień związanych z ochroną środowiska (np. w odniesieniu do lotnych związków organicznych).

Powyższy katalog należy traktować jako otwarty. Każdy zgłoszony problem jest rozpatrywany indywidualnie, a jego rozwiązanie najczęściej zależy od tego, czy eksperci zaangażowani w realizację projektu mają kompetencje w danym obszarze tematycznym. Usługi, o których wspomniano powyżej dla przedsiębiorców z sektora MŚP z regionu kujawsko-pomorskiego, którzy działają w branżach chemicznej lub papierniczej, są bezpłatne!

Aby uzyskać bardziej szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy w ramach projektu EEN PACT, należy skontaktować się z pracownikami biura TARR. Na wszelkie pytania odpowie Angelika Świeczkowska (e-mail: angelika.swieczkowska@tarr.org.pl) oraz Piotr Józefiak (piotr.jozefiak@tarr.org.pl) , tel. 56 658 89 50 (pn-pt od 8 do 16).

Zapotrzebowanie na usługi środowiskowe można zgłaszać także bezpośrednio za pomocą poniższego formularza.

FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI ŚRODOWISKOWE.

Translate »