Święto Sąsiada we Włocławku

Aby rewitalizacja danego obszaru się powiodła, musi się w nią zaangażować jak najszersze grono interesariuszy i interesariuszek — nie tylko tych, którzy na co dzień pracują w urzędzie miasta, instytucjach, działają w organizacjach pozarządowych.

Mieszkańcy nie zawsze mają ochotę na oficjalne spotkania i debaty, dlatego planujemy odwiedzić podwórka na obszarze Śródmieścia, porozmawiać z mieszkańcami kamienic. Na początek, wspólnie ze wspaniałą, pomysłową ekipą z związaną z Domem Kultury! z toruńskiego Bydgoskiego Przedmieścia, zapraszamy na Święto Sąsiada.

Spotykamy się w sobotę, 22 lipca i w niedzielę, 23 lipca 2017 roku na placu u zbiegu ulic 3 Maja i Tumskiej we Włocławku — zapraszamy!

 

Sobota, 22 lipca 2017 roku

 • 10.00–12.00 Budowa naturalnego placu zabaw
 • 12.00–15.00 Warsztaty projektowania miejskich mebli
 • 12.00–20.00 Strefa gier
 • 12.00–20.00 Strefa namiotów tematycznych: przyjdź, zapytaj, zaproponuj!
 • 15.00–17.00 Dziecięce komunikaty: polana manifestów
 • 15.00–20.00 Warsztaty wytwórcze: donice z betonu

 

Niedziela, 23 lipca 2017 roku

 • 10.00–12.00 Budowa naturalnego placu zabaw
 • 12.00–15.00 Warsztaty projektowania miejskich mebli
 • 12.00–20.00 Strefa gier
 • 12.00–20.00 Strefa namiotów tematycznych: przyjdź, zapytaj, zaproponuj!
 • 15.00–17.00 Kartoniaki — budowa miejskich rakiet
 • 15.00–20.00 Warsztaty wytwórcze: donice z betonu — ciąg dalszy, w tym instalacja obiektów i sadzenie roślin w przestrzeni

swieto_sasiada_ue

Rewitalizujemy Włocławek. Grupy tematyczne — rozmawiamy o tym, jakich zmian potrzebuje Śródmieście!

8 czerwca 2017 roku we Włocławku rozpoczęło pracę dziesięć grup tematycznych. W ramach warsztatów rozmawiamy o problemach i potrzebach, ale przede wszystkim o rozwiązaniach dla takich obszarów związanych z życiem i pracą w Śródmieściu, jak:

 • jakość przestrzeni publicznej,
 • standardy mieszkaniowe,
 • edukacja dzieci i młodzieży,
 • spędzanie wolnego czasu,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • aktywizacja zawodowa,
 • aktywizacja społeczna i obywatelska,
 • wizerunek Śródmieścia,
 • aktywizacja i integracja seniorów z innymi mieszkańcami,
 • zadłużenie czynszowe.

Część grup ma za sobą większość zaplanowanych spotkań, niektóre zakończyły już swoją pracę.

 

Zobacz zdjęcia

Uczestnicy i uczestniczki omawiają przede wszystkim problemy, o których wiemy z przeprowadzonych wywiadów, spotkań, diagnozy miasta i obszaru zdegradowanego. Spotkania w grupach, w których pracują mieszkańcy, eksperci i przedstawiciele instytucji miejskich, pozwalają na zgłębienie problemów i szukanie dla nich rozwiązań. W większości grup podkreśla się, że wielkim problemem, który może utrudnić wyjście Śródmieścia z sytuacji kryzysowej, jest dziedziczenie przez jego mieszkańców stylu życia: bezrobocia, alkoholizmu, niskiego wykształcenia.

Ze spotkania na spotkanie wiemy o Śródmieściu coraz więcej, pojawiają się nowe wątki i zagadnienia, a także kierunki zmian propozycje narzędzi i pomysły na konkretne projekty, które stanowić będą wkład do Gminnego Programu Rewitalizacji. GPR to dokument, służący zaplanowaniu i realizacji procesu rewitalizacji.

W spotkaniach grup bierze udział łącznie ok. 100 osób, w tym mieszkańcy/nki, przedsiębiorcy/czynie, społecznicy/czki, aktywiści/stki, urzędnicy/czki i eksperci/tki danych dziecin.

Pracę grup moderują: Paweł Kołacz, Dorota Michalska, Joanna Suchomska, Krzysztof Ślebioda i Piotr Wielgus.

Pracę rozpoczął Zespół Sterujący, w którego skład wchodzą:

 • zespół Wydziału Rozwoju koordynującego proces rewitalizacji z ramienia Urzędu Miasta Włocławek,
 • ekspertki i eksperci Pracowni Zrównoważonego Rozwoju oraz Wojciech Kłosowski,
 • reprezentantki i reprezentanci instytucji miejskich, kulturalnych oraz organizacji pozarządowych.

Zespół sterujący, moderowany przez Wojciecha Kłosowskiego, pracuje nad misją i celami rewitalizacji, opracuje także przedsięwzięcia, które wejdą w skład Gminnego Programu Rewitalizacji.

Otwarte spotkanie dla mieszkańców Włocławka. Zdecyduj, jak zmienić Śródmieście!

25 maja 2017 roku o godzinie 18.00 w Starej Remizie przy ul. Żabiej 8 odbędzie się otwarte spotkanie dla mieszkańców Włocławka!

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną wyniki pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji Włocławka oraz propozycja dla osób zainteresowanych przygotowywaniem w grupach tematycznych rozwiązań problemów zdiagnozowanych w wyżej wymienionym obszarze.

Rozwiązania te, wypracowane pod kierunkiem moderatorów, stanowić będą wkład do Gminnego Programu Rewitalizacji, którego realizacja prowadzona w kolejnych latach spowodować ma wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Aby proces rewitalizacji Śródmieścia przyniósł jak najlepsze efekty, potrzebne jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy, w tym mieszkańców, przedsiębiorców i społeczników.

 

Więcej informacji udziela

  Marta Kokorzycka
  tel. 515 108 215
  e-mail m.kokorzycka@pzr.org.pl

Grupy tematyczne

Grup tematycznych, do których nabór rozpocznie się 25 maja 2017 roku i trwać będzie do 4 czerwca 2017 roku, zaplanowano dziesięć, a ich tematyka obejmie następujące zagadnienia:

 1. poprawa standardów mieszkaniowych w obszarze rewitalizacji,
 2. nowa jakość przestrzeni, w tym jej zagospodarowanie,
 3. wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji,
 4. poprawa oferty spędzania wolnego czasu, w tym zapewnienie aktywności kulturalnej
  i sportowej mieszkańców,
 5. aktywizacja zawodowa, w tym wypracowanie skutecznych mechanizmów trwałego wchodzenia na rynek pracy,
 6. rozwój przedsiębiorczości, w tym działania wspierające przedsiębiorców,
 7. aktywizacja społeczna i obywatelska, w tym wyrównanie szans mieszkańców mniej zaradnych, potrzebujących wsparcia
 8. wsparcie mieszkańców w zmniejszaniu zadłużeń czynszowych,
 9. aktywizacja i integracja seniorów z innymi mieszkańcami,
 10. zmiana wizerunku Śródmieścia.

Podczas spotkania zostanie przybliżony cel i metody pracy każdej z grup. Eksperci przedstawią również terminarz pierwszych spotkań i odpowiedzą na wszystkie pytania.

 

Zgłoś się do grupy tematycznej

Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od 25 maja 2017 roku na stronie rewitalizacja.wloclawek.eu w zakładce „Zaangażuj się” oraz w „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9, w godzinach pracy kawiarni obywatelskiej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 18.00, w soboty w godzinach od 11.00 do 16.00).

Zgłoś się do grupy tematycznej

Przepis na plan

„Przepis na plan” to najświeższa publikacja Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, powstała we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”.

W publikacji wskazujemy kluczowe dysfunkcje systemu planowania przestrzennego w Polsce. Zwracamy szczególną uwagę na kwestie związane z partycypacją obywatelską w planowaniu. Wskazujemy też nowe wyzwania, przed jakimi stoją miasta w XXI wieku.

Nie ma gotowej recepty na to, jak sporządzać dobre plany zagospodarowania przestrzennego oraz jak włączać w ten proces mieszkańców i innych interesariuszy.

Chcielibyśmy pokazać najlepsze polskie dobre praktyki w tworzeniu polityk przestrzennych oraz angażowania i dyskusji z różnymi użytkownikami przestrzeni.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz raport

Rewitalizacja w Kaliszu. Zbadaliśmy obszar rewitalizacji

W ramach rewitalizacji w Kaliszu przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania społeczne wyznaczonego obszaru rewitalizacji — Śródmieścia i najbliższych okolic.

Rewitalizacja w Kaliszu nie jest tematem nowym. Jak wskazali sami mieszkańcy temat ten podejmowany jest już po raz trzeci. Tym razem jednak do przygotowania programu rewitalizacji Miasto Kalisz podeszło w sposób kompleksowy, dbając o równe zaangażowanie w definiowanie problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji przedstawicieli różnych interesariuszy: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz właścicieli i zarządców nieruchomości.

Z mieszkańcami obszaru rewitalizacji przeprowadziliśmy wywiady kwestionariuszowe. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców wzięli udział w wywiadach grupowych. Mieszkańcy Śródmieścia i najbliższych okolic mieli także okazję porozmawiać o swoich problemach i potrzebach podczas spacerów badawczych i dyskusji w punktach konsultacyjnych.

Pobierz raport

kalisz_raport

 

Badanie zostało zrealizowane przez połączone zespoły PZR Consulting, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w okresie od września do listopada 2016 roku.

Malbork na +

Za nami cykl spotkań w ramach projektu „Malbork na + — aktualizacja programu rewitalizacji”. W jego ramach odbyło się pięć spotkań warsztatowych dotyczących poddanym dyskusji przestrzeniom publicznym i podwórkom będącymi częścią obszaru rewitalizacji.

Podczas warsztatów zdiagnozowaliśmy podstawowe problemy, określiliśmy najważniejszy grupy użytkowników i użytkowniczek wraz z ich potrzebami, zaplanowaliśmy kluczowe kierunki zmian i działania, jakie należy podjąć by przestrzeń znów była atrakcyjna dla malborczan i malborczanek. W całym cyklu udział wzięło ponad 80 osób, w tym mieszkańcy i mieszkanki Malborka, aktywiści i aktywistki miejskie, urzędnicy i urzędniczki oraz przedstawiciele i przedstawicielki lokalnych mediów.

 

Włocławek. Nowe Śródmieście

Po wielu tygodniach zbierania danych, badaniach prowadzonych w terenie, rozmów z mieszkańcami i mieszkankami Włocławka, precyzyjnie został wytyczony obszar rewitalizacji, znajdujący się w samym sercu miasta. W obszar ten wchodzi główny deptak Śródmieścia, czyli ulica 3 Maja, a także jego okolice, ulice Żabia, Cyganka czy Tumska — często wymieniane w trakcie sondaży jako niebezpieczne i wymagające szybkiej interwencji.

5 grudnia, przy ulicy 3 Maja 9, ruszyła Kawiarenka Obywatelska „Cafe Śródmieście”. Ma służyć otwartej komunikacji między urzędnikami i wykonawcami zaangażowanymi w przygotowania do rewitalizacji a mieszkankami obszaru, aby kierunek programu okazał się skutecznym rozwiązaniem problemów nie tylko funkcjonalno-przestrzennych, ale przede wszystkim społecznych. Kawiarenka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00–18.00 oraz w soboty w godzinach 11.00–16.00. Każdego dnia w Cafe Śródmieście dyżuruje pracowniczka Urzędu Miasta Włocławka, gotowa na rozmowy o mieście przy ciepłej kawie czy herbacie. Będziemy się starać, aby na miejscu jak najczęściej był także ktoś z PZR. Wkrótce w kawiarni powstanie kącik dla dzieci.

Przed nami kolejne etapy pracy nad diagnozą. Jeszcze w grudniu rozpoczną się wywiady z osobami mieszkającymi lub pracującymi w obszarze rewitalizacji, działacza oraz reprezentantami organizacji pozarządowych z Włocławka. W styczniu rozpoczną się spotkania grup roboczych, do których zachęcamy wszystkie osoby, którym zależy na rozwoju Włocławka. O szczegółach naboru powiadomimy na początku stycznia.

8 grudnia 2016 r., godzina 18.00

Pierwsze otwarte spotkanie konsultacyjne oraz prezentacja dotychczasowych wyników i raportu: Stara Remiza przy ul. Żabiej 8.

Brok, Lębork, Wołomin, Włocławek… rewitalizujemy!

Brok, Lębork, Wołomin i Włocławek to miasta, w których właśnie pracujemy nad Gminnymi i Lokalnymi Programami Rewitalizacji. Sporządzamy diagnozy tych miast, a na ich podstawie wyznaczamy obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, rozmawiamy z ich mieszkankami i mieszkańcami, liderkami i liderami społecznymi, prowadzimy sondaże i ankiety. Wspólnie wypracujemy propozycje, które mają ożywić zdegradowane obszary.

Brok

Za nami już spotkanie otwierające w Broku, gdzie zaczynamy pracę nad rozwiązaniami dla tego miasta. Na spotkanie przyszło około 50 mieszkanek i mieszkańców Broku. Rozmowa na temat walorów i kłopotów miasta była długa i gorąca, pełna konstruktywnych uwag i wniosków. W przyszłym tygodniu pracę rozpocznie grupa robocza.

Wołomin

W sobotę, 17 września, w czasie Eko Pikniku w Wołominie będziemy rozmawiać na temat rewitalizacji centrum tego miasta. Wszyscy, którzy jeszcze tego nie zrobili, będą mogli wypełnić sondaże i zapisać się do Grupy Roboczej. Z przeprowadzonej przez nas ankiety miasta wynika, że w mieście jest zbyt mało zieleni. Dlatego w parku na Skwerze im. B. Wodiczki posadzimy Drzewo Życzeń, a każdy będzie mógł wskazać miejsca, gdzie powinny pojawić się kolejne drzewa, krzewy czy też kwiaty. Chcemy zapytać także o problemy seniorek, seniorów i młodzieży, a także zebrać uwagi dotyczące przestrzeni publicznej. 21 września w Sali OSP (ul. Żelazna 10) odbędzie się pierwsze otwarte spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami Wołomina, gdzie zaprezentujemy wyniki diagnozy, przeprowadzimy nabór do grup roboczych, a — przede wszystkim — będziemy rozmawiać na temat problemów i potencjału Wołomina.

Lębork

W Lęborku za obszar zdegradowany uznano północną część miasta, dlatego właśnie tam, niedaleko skrzyżowania ulicy Stryjewskiego i Malczewskiego, odbędzie się nasze Spotkanie pod namiotem. Zapraszamy w niedzielę, 25 września, o 12. Przy kawie i ciastkach chcemy porozmawiać na temat możliwościach naprawy tej części miasta. Zapewniamy zajęcia dla dzieci, wygodne miejsca do siedzenia i ciekawe tematy do dyskusji.

Bądźcie z nami. Tylko przy Waszym udziale możemy zmienić Wasze Miasta.

 

PZR rewitalizuje

Według danych Instytutu Rozwoju Miast, aż 20% obszarów miejskich w Polsce można określić mianem obszarów zdegradowanych. Mogą to zmienić tylko starannie przeprowadzone, zintegrowane procesy rewitalizacyjne.

Rewitalizacja to nie remont! Poprzedzić ją muszą diagnoza miasta, wyznaczenie obszaru zdegradowanego i przeznaczonego do rewitalizacji oraz przygotowanie spójnego programu rewitalizacji wypracowanego z interesariuszami i poddanego konsultacjom społecznym. Tym właśnie będziemy zajmować się w najbliższych miesiącach we Włocławku, Wołominie i Broku.

Na czym polegać będzie nasza praca?

Najpierw przeprowadzimy szczegółową diagnozę miasta. Sprawdzimy na przykład, ile osób w gminie korzysta z pomocy społecznej, ile osób jest bezrobotnych, jaka jest skala przestępczości, poziom wykształcenia mieszkańców, jakie przedsiębiorstwa działają na terenie gminy, ocenimy także jakość przestrzeni publicznej, dostęp mieszkańców do terenów zieleni.

Na podstawie analizy zebranych danych zostanie wyznaczony obszar zdegradowany, a potem obszar rewitalizacji. Warto pamiętać, że nie może być on „większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy” (Ustawa o rewitalizacji, art. 10 ust. 2).

Następnie przeprowadzimy pogłębione badania obszaru rewitalizacji, wykorzystując wywiady indywidualne, sondaże i ankiety, aby lepiej zdiagnozować problemy obszaru, który ma zostać poddany rewitalizacji.

Wreszcie, podczas warsztatów, spotkań, debat, wypracujemy Gminny Program Rewitalizacji. Do powstania dokumentu niezbędna jest współpraca wszystkich interesariuszy i interesariuszek: mieszkańców, mieszkanek, przedstawicieli i przedstawicielek biznesu, lokalnych aktywistek i aktywistów, radnych gmin i osiedli oraz urzędników i urzędniczek, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie GPR-u, za faktyczne przywrócenie do życia zdegradowanych obecnie obszarów, za zmianę naszych miast.

Polecane dokumenty

„Przepis na rewitalizację”

Kiedy w 2011 i 2012 roku realizowaliśmy pionierski projekt „Restart — rewitalizacja Starego Miasta w Toruniu”, rewitalizacją nazywano remonty kamienic i ulic, brakowało regulacji prawnych oraz wiedzy. Metodologia i wyniki Restartu wyraźnie wpłynęły na kształtowanie się nowego podejścia do rewitalizacji w Polsce. Dziś krajowe dokumenty strategiczne, regulacje prawne i zalecenia ekspertów są w znacznej części zbieżne z rekomendacjami wypracowanymi w projekcie Restart.

W wielu polskich samorządach nadal brakuje świadomości i zrozumienia, że bez dobrze przygotowanej i przeprowadzonej rewitalizacji, będzie pogłębiać się degradacja części miast, co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie. Samorządowcom brakuje także fachowej i praktycznej wiedzy, jak diagnozować miasta, jak precyzyjnie określać obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, jak badać obszary wymagające interwencji, a także, jak wspólnie z interesariuszami budować programy rewitalizacji i jak je wdrażać.

„Przepis na Rewitalizację” to praktyczny poradnik, mający na celu dostarczenie samorządom gotowych narzędzi i praktycznej wiedzy, jak krok po kroku przeprowadzić proces, w wyniku którego powstanie całościowa koncepcja zarządzania procesami rewitalizacji w mieście, wypracowana wspólnie z interesariuszami i zgodna z regulacjami prawnymi. Rekomendowany proces powstał na podstawie wniosków wyciągniętych z licznych doświadczeń miast europejskich, doświadczeń Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w realizacji projektów rewitalizacyjnych i partycypacyjnych, doświadczeń współpracujących z nami ekspertów samorządowych, ale także w oparciu o ustawę o rewitalizacji z 2015 roku i wynikające z niej, narzucone i proponowane rozwiązania, narzędzia, procesy i działania.

Pobierz podręcznik

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu”, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć. Projekt realizowany był przez Fundację dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Urząd Miasta Bydgoszczy, Radę Osiedla Stary Fordon oraz Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, które zawiązało się w trakcie realizacji projektu. Działania sfinansowano w w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Translate »