Bardzo Młoda Kultura 2021

Spotkania informacyjne i warsztaty z pisania wniosków dla organizacji chcących wziąć udział w konkursie na mikrodotacje na wydarzenia z zakresu animacji kulturowej w województwie kujawsko-pomorskim.
Ewaluacja działań domów kultury.

Narzędzia: spotkanie online, warsztaty online

Współpraca: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy https://mck-bydgoszcz.pl/ , Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK https://tlok.pl/314/tlok

Na zlecenie: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy https://mck-bydgoszcz.pl/

Home