Bisztynek – Dom Kultury + (2021)

Działanie polegało na badaniu społeczno-kulturowych potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej oraz diagnozie działalności Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. W mapowanie zasobów społeczno-kulturowych gminy zostali zaangażowani mieszkańcy. Diagnozę zrealizowano w ramach programu Domy Kultury + Inicjatywy lokalne.

Narzędzia: badanie ankietowe, wywiady indywidualne, warsztaty, spotkanie otwarte.

Współpraca: Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku (https://okial.pl/)

Na zlecenie: Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku (https://okial.pl/)