Bydgoszcz – Przestrzeń dla Partycypacji (2017)

Wsparcie Miasta Bydgoszczy przy planowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych oraz wypracowania założeń do projektu zmiany studium w zakresie kierunków zagospodarowania dwóch obszarów będących elementami miejskiego systemu terenów zieleni i rekreacji: doliny Brdy i Skarpy Północnej.

Metody i narzędzia: mentoring, konsultacje eksperckie, facylitacja.

Współpraca: Fundacja Stocznia, Napraw Sobie Miasto, Związek Miast Polskich, FISE.

Na zlecenie: POWER 2.19.

Bydgoszcz