Chełmno – Przestrzeń dla Partycypacji (2020-2021)

Wsparcie Gminy Chełmno przy planowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych, włączających mieszkańców i organizacje pozarządowe w proces powstawania projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Metody i narzędzia: mentoring, konsultacje eksperckie, facylitacja.

Współpraca: Fundacja Stocznia, Związek Miast Polskich.

Na zlecenie: POWER 2.19.

Chełmno