Ekologiczny Toruń (2011-2015)

Ekologiczny Toruń to pierwszy toruński serwis internetowy poświęcony środowisku i zrównoważonemu rozwojowi. Zawierał treści edukacyjne dotyczące środowiskowej odpowiedzialności i proekologicznych zachowań. Integralną częścią serwisu była mapa z lokalizacją pojemników na selektywną zbiórkę odpadów, zużyty sprzęt elektroniczny czy przeterminowane leki, wskazywał stacje naprawy rowerów i wiele innych.

Metody i narzędzia: serwis internetowy, kampania społeczna.

Współpraca: Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia.

Na zlecenie: Urząd Miasta Torunia.

 

Ekologiczny Toruń