Fordon. Kooperacje 2021

Szkolenia informacyjne i warsztaty z pisania wniosków dla osób, chcących złożyć wnioski w konkursie na projekty z animacji kultury w Fordonie.

Narzędzia: warsztaty, warsztaty online

Współpraca: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy https://mck-bydgoszcz.pl/, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK  https://tlok.pl/

Na zlecenie: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy https://mck-bydgoszcz.pl

 

Fordon