Gostycyn – Dom Kultury+ (2020)

Działanie polegało na badaniu społeczno-kulturowych potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej oraz diagnozie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie. W mapowanie zasobów społeczno-kulturowych gminy zostali zaangażowani mieszkańcy. Diagnozę zrealizowano w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

Metody i narzędzia: analiza danych zastanych, ankieta internetowa, wywiady indywidualne, spotkanie dyskusyjne.

Współpraca: Instutut Socjologii UMK Toruń.

Na zlecenie: GOK w Gostycynie.

Lato z programem „Dom Kultury+”