Kalisz – Diagnoza społeczna na potrzeby rewitalizacji (2016)

Pogłebiona diagnoza obszaru rewitalizacji Kalisza włączająca mieszkańców i liderów społecznych. Z mieszkańcami obszaru rewitalizacji przeprowadziliśmy wywiady kwestionariuszowe. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców wzięli udział w wywiadach grupowych. Mieszkańcy Śródmieścia i najbliższych okolic mieli także okazję porozmawiać o swoich problemach i potrzebach podczas spacerów badawczych i dyskusji w punktach konsultacyjnych.

Metody i narzędzia: reprezentatywne badanie kwestionariuszowe, badanie ankietowe (CATI), badania focusowe, spotkania otwarte, punkty konsultacyjne, raport z diagnozy.

Współpraca: Fundacja Stocznia.

Na zlecenie: Urząd Miasta Kalisza.

Rewitalizacja w Kaliszu. Zbadaliśmy obszar rewitalizacji