Konin – Przestrzeń dla Partycypacji (2019)

Wsparcie Miasta Konina przy planowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych, włączających mieszkańców i organizacje pozarządowe w proces powstawania projektu studium dotyczącego terenów zielonych w mieście w ramach opracowywania studium.

Metody i narzędzia: mentoring, konsultacje eksperckie, facylitacja.

Współpraca: Fundacja Stocznia, Napraw Sobie Miasto, Związek Miast Polskich, FISE.

Na zlecenie: POWER 2.19.

Konin