Olsztyn – Przestrzeń dla Partycypacji (2017)

Wsparcie w programowaniu i realizacji diagnozy oraz procesu partycypacyjnego na potrzeby opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Olsztyna w szczególności terenów wzdłuż olsztyńskich rzek oraz wokół olsztyńskich jezior.

Metody i narzędzia: mentoring, konsultacje eksperckie, facylitacja.

Współpraca: Fundacja Stocznia, Napraw Sobie Miasto, Związek Miast Polskich, FISE, Piotr Smolnicki – urbanista.

Na zlecenie: Ministerstwo Rozwoju.

Olsztyn