Przestrzeń dla partycypacji. Osielsko

 

Proces konsultacji jest w trakcie realizacji, a jego główny cel stanowi zebranie założeń do stworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Bożenkowa II, w tym zidentyfikowanie potrzeb mieszkańców w zakresie: kształtowania zabudowy i zagospodarowania działek, oferty usługowej, tworzenia przestrzeni wspólnych/terenów rekreacji, rozbudowy układu komunikacyjnego. We współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Osielsko wypracowano Indywidualny Plan Konsultacji, określając cele, narzędzia, interesariuszy procesu, tematykę konsultacji, a także założenia kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców. Dokument stanowi cenny instrument w rękach urzędników na drodze do realizacji skutecznych i efektywnych konsultacji z mieszkańcami.
Konsultacje są prowadzone w ramach projektu “”Przestrzeń dla partycypacji 2”

Metody i narzędzia:

ankieta papierowa, sondaż uliczny z ankietami papierowymi, piknik urbanistyczny z częścią warsztatową, spotkanie otwarte z elementami pracy warsztatowej nad przygotowanymi koncepcjami, raport podsumowujący konsultacje

Na zlecenie: Gmina Osielsko

Link do projektu: http://www.goesir.osielsko.pl/aktualno%C5%9Bci/konsultacje-spo%C5%82eczne.html-7