Rewitalizacja w Broku (2016)

Diagnoza społeczna, gospodarcza i przestrzenna na potrzeby programu rewitalizacji Broku. Wspólnie z mieszkańcami wypracowaliśmy projekty rewitalizacyjne oraz opracowaliśmy Gminny Program Rewitalizacji.

Metody i narzędzia: sondaż uliczny, ankieta internetowa, wywiady grupowe i indywidualne, analiza danych zastanych, mapowanie przestrzeni, spacer badawczy, warsztaty planowania partycypacyjnego, prezentacja, konsultacje eksperckie.

Na zlecenie: Miasto Brok.

Strona projektu: Rewitalizacja Brok.

Rewitalizacja