Siedziba PZR

Misją Pracowni Zrównoważonego Rozwoju (PZR) jest wspieranie samorządów w zarządzaniu strategicznym, którego podstawą jest zrównoważony rozwój, prowadzący do podniesienia jakości życia mieszkańców. Wspólnie z władzami miasta, jego mieszkańcami i przedsiębiorcami szukamy rozwiązań tworzących przyjazne, bezpieczne i dobrze prosperujące miasto, w którym ludzie chcą żyć i pracować.