Stary Fordon – Rewitalizacja (2015)

Realizacja diagnozy społecznej i procesu partycypacyjnego włączającego lokalną społeczność do wypracowania społecznej koncepcji rewitalizacaji Starego Fordonu (część dzielnicy Fordon w Bydgoszczy).

Metody i narzędzia: badanie ankietowe, badania przestrzeni, wywiady indywidualne, debata publiczna, grupy robocze.

Na zlecenie: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja dla UKW.

Stary Fordon — rewitalizacja!