Tuchola – Dom Kultury + (2021)

Działanie polegało na badaniu społeczno-kulturowych potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej oraz diagnozie działalności Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi. W mapowanie zasobów społeczno-kulturowych gminy zostali zaangażowani mieszkańcy. Diagnozę zrealizowano w ramach programu Domy Kultury + Inicjatywy lokalne.

Narzędzia: badanie ankietowe, wywiady indywidualne, warsztaty, spotkanie otwarte.

Współpraca: Tucholski Ośrodek Kultury w Tucholi (https://www.toktuchola.pl/)

Na zlecenie: Tucholski Ośrodek Kultury w Tucholi (https://www.toktuchola.pl/)