Turek – Dom Kultury+ (2020)

Działanie polegało na badaniu społeczno-kulturowych potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej oraz diagnozie działalności Miejskiego Domu Kultury w Turku. W mapowanie zasobów społeczno-kulturowych gminy zostali zaangażowani mieszkańcy. Diagnozę zrealizowano w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

Metody i narzędzia: analiza danych zastanych, ankieta internetowa, wywiady indywidualne, warsztaty, spotkanie otwarte.

Na zlecenie: Miejski Dom Kultury w Turku.

Lato z programem „Dom Kultury+”