Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach (2016)

Opracowanie Lokalnego Systemu Integracji cudzoziemców i uchodźców oprate o lokalną diagnozę oraz partycypacyjny proces planowania systemu integracji obcokrajowców.

Metody i narzędzia: analiza danych zastanych, wywiady indywidualne, badania ankietowe, grupa robocza.

Współpraca: Miasto Słupsk, Gmina Dragacz, Fundacja EMIC.

Na zlecenie: Obywatele Dla Demokracji.

Strona projektu: http://wieloglos.emic.com.pl/

Raport do pobrania.

Wielogłos