Włocławek – Modelowa Rewitalizacja (2017)

Modelowa rewitalizacja Włocławka. Przygotowanie dokumentów do konkursu na Modelową Rewitalizację Miast. Przeprowadzenie społeczno-gospodarczo-przestrzennej diagnozy miasta w celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Partycypacyjny proces wypracowania założeń Gminnego Programu Rewitalizacji. Opracowanie dokumentów eksperckich koniecznych do wdrożenia założeń GPR.

Metody i narzędzia: analiza danych zastanych, sondaż uliczny, badania przestrzeni, wywiady indywidualne, grupy robocze, world cafe, spotkanie otwarte.

Współpraca: Miasto Włocławek.

Na zlecenie: PZR Consulting.

Modelowa rewitalizacja Włocławka