Nagrody Super Samorząd 2014 wręczone

27 lutego 2015 roku w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego, wręczono nagrody Super Samorząd 2014, przyznane w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór organizowanej przez Fundację Batorego. Honorowy patronat nad nagrodą objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Wysoka frekwencja wyborcza służy polskiej demokracji, służy samorządności, służy Polsce. Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do umacniania demokracji w Polsce. Serdecznie gratuluję tegorocznym Wyróżnionym i Laureatom. – napisał w liście do uczestników gali wręczenia nagrody Super Samorząd 2014 Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Specjalne wyróżnienie od organizatorów akcji za kampanię pro frekwencyjną otrzymało Miasto dla Mieszkańców z Bytomia.MDM to koalicja organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, która działała na rzecz harmonijnego rozwoju Bytomia – zgodnego z potrzebami mieszkańców. Wspieraliśmy tę grupę w przygotowaniu koncepcji kampanii i pomogliśmy poprowadzić debatę z kandydatami na prezydenta.

maszglos_PZR_MDM Bytom

Nagrody Super Samorząd zostały przyznane za najciekawsze i najskuteczniejsze działania zachęcające mieszkańców gmin do świadomego udziału w wyborach samorządowych, które odbyły się w listopadzie ubiegłego roku. W 2014 roku w akcji Masz Głos, Masz Wybór wzięło udział ponad 600 formalnych i nieformalnych grup. Część z nich poprawiała proces konsultacji społecznych, np. przygotowywała informatory na ten temat dla nowo wybranych radnych, część działała na rzecz lepszej komunikacji z lokalną władzą, część wprowadzała budżety obywatelskie w swoich gminach. Inni zbierali od kandydatów i kandydatek programy wyborcze lub ułatwiali udział w wyborach osobom z niepełnosprawnościami. Wszyscy uczestnicy rozmawiali z mieszkańcami gmin o ich najważniejszych potrzebach, nawiązywali kontakt z komitetami wyborczymi, organizowali debaty przedwyborcze, a przede wszystkich informowali mieszkańców o tym jak ważny jest udział w wyborach i jak duży wpływ na ich życie codzienne mają władze samorządowe. Dzięki działaniom uczestników akcji mieszkańcy mogli podjąć świadome decyzje przy urnach wyborczych.

W tym roku będziemy obchodzili 25 rocznicę pierwszych wolnych samorządowych wyborów. To będzie wielkie święto polskiej samorządności i doskonała okazja, by dokonać bilansu ostatniego ćwierćwiecza. Pokazać wielkie osiągnięcia, ale też zastanowić się, co powinniśmy zmienić w funkcjonowaniu samorządu, by lepiej odpowiadał na wyzwania społeczności. To także okazja, by pomyśleć w jaki sposób włączyć mieszkańców we współdecydowanie, ale też współodpowiedzialność za zarządzanie miejscem, w którym żyją. – zauważył Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego.

Lista laureatów znajduje się na stronie: www.maszglos.pl

Akcja Masz Głos, Masz Wybór, w ramach której przyznawana jest nagroda Super Samorząd, to realizowany od 13 lat ogólnopolski projekt Fundacji im. Stefana Batorego. W 2014 roku jej partnerami był PZR, a także: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Fundacja Szkoła Liderów, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska oraz Stowarzyszenie 61, które prowadzi portal MamPrawoWiedziec.pl.

Fotografie: www.maszglos.pl