Poszukujemy specjalisty/specjalistki ds. realizacji projektów partycypacyjnych

Zapraszamy do zespołu Pracowni Zrównoważonego Rozwoju osobę, która interesuje się tematyką partycypacji obywatelskiej, posiada umiejętności facylitacyjne oraz doświadczenie w realizacji procesów angażujących różne grupy w działania społeczne i obywatelskie.

 • Miejsce pracy: Toruń z możliwością częściowej pracy zdalnej
 • Wymiar pracy: ½ etatu z możliwością rozszerzenia
 • Planowane rozpoczęcie pracy: od zaraz

 

Do zadań osoby, której szukamy, będzie należeć:

 • praca w zespole wspierającym urzędników/czki z gmin w różnych częściach Polski w przygotowaniu i realizacji procesów konsultacji;
 • realizacja zadań związanych z procesami partycypacyjnymi tj. koordynacja projektów, organizacja spotkań, warsztatów i innych wydarzeń, moderacja i facylitacja procesów, realizacja badań społecznych, dokumentacja działań do celów raportowych i  promocyjnych, sporządzanie raportów i innych opracowań eksperckich;
 • aktywny udział w pozostałych działaniach i projektach prowadzonych przez zespół PZR, m.in. opracowywanie i pisanie projektów, organizacja spotkań i innych wydarzeń poświęconych tematyce partycypacji obywatelskiej, prowadzenie biura, współpraca w działaniach promocyjnych.

 

Szukamy osoby, która:

 • posiada wykształcenie wyższe (dodatkowym atutem będzie wykształcenie w kierunku socjologia, psychologia lub psychologia środowiskowa oraz gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska);
 • posiada doświadczenie w programowaniu i realizacji procesów partycypacyjnych i/lub angażujących obywateli w działania społeczne i obywatelskie, dobrze widziane będzie także doświadczenie z zakresu realizacji badań społecznych;
 • posiada minimum roczne doświadczenie w koordynacji projektów/programów/działań społecznych oraz przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie na takie działania;
 • potrafi obsługiwać podstawowe programy wykorzystywane w pracach biurowych (np.: Word, Excel, PowerPoint) oraz aplikacje Google, jest biegła w nauce obsługi narzędzi IT;
 • posiada umiejętności w zakresie planowania i samodzielnej organizacji pracy, realizacji działań zgodnie z harmonogramem, wykazuje się własną inicjatywą i odpowiedzialnością w realizowanych działaniach;
 • umie i lubi pracować z ludźmi, ma wysokie kompetencje komunikacyjne, łatwość nawiązywania kontaktów osobistych i telefonicznych;
 • potrafi pracować w zespole i współpracować ze zleceniobiorcami/czyniami;
 • ma gotowość do sporadycznej pracy poza  standardowymi godzinami pracy oraz okazjonalnie w weekendy,
 • chce rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze partycypacji i działań obywatelskich.

Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B2, doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej oraz prawo jazdy będą dodatkowymi atutami.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu z możliwością zwiększenia wymiaru godzin (pierwsze 3 miesiące na umowę zawartą na okres próbny);
 • wynagrodzenie wyjściowe ok. 1750 zł netto przy 1/2 etatu uzgodnione w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji oraz zakresu obowiązków;
 • elastyczny czas pracy oraz możliwość częściowej pracy zdalnej;
 • udział w innowacyjnych projektach, również międzynarodowych;
 • wiele możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności (m.in. 3 godziny lekcji języka angielskiego).

 

Proces rekrutacji:

CV prosimy przesyłać na adres fundacja@pzr.org.pl w mailu zatytułowanym: Specjalistka/specjalistka ds. realizacji procesów partycypacyjnych. Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2021 roku. Więcej informacji udziela:

  Krzysztof Ślebioda
  telefon 695 254 739

Proces rekrutacji jest dwustopniowy (rozmowy rekrutacyjne planowane są w drugiej połowie marca 2021). Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

W CV prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez fundację Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych jest dostępna pod adresem http://www.pzr.org.pl/o-fundacji/rodo/.

 

 fot. Wojtek Radwański