Cel szkolenia

Formalne i organizacyjne wprowadzenie do wykorzystania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczności (RLKS) na poziomie gminy i powiatu.

 

Adresaci

Urzędnicy administracji samorządowej, politycy i liderzy lokalni, samorządowcy, społecznicy.

 

Program

  • Regulacje prawne związane z instrumentem „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczności”
  • Uwarunkowania lokalne i wytyczne administracyjne
  • Jak podjąć się opracowania diagnozy lokalnej i Lokalnej Strategii Rozwoju
  • Techniki i korzyści z pracy z mieszkańcami w kontekście wykorzystania potencjału instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczności

Zgłoszenia i więcej informacji

  Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
  ul. św. Katarzyny 5 lok. 3, 87-100 Toruń, Polska
  e-mail fundacja@pzr.org.pl
Translate »