Cel szkolenia

Formalne i organizacyjne wprowadzenie do wykorzystania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczności (RLKS) na poziomie gminy i powiatu.

 

Adresaci

Urzędnicy administracji samorządowej, politycy i liderzy lokalni, samorządowcy, społecznicy.

 

Program

  • Regulacje prawne związane z instrumentem „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczności”
  • Uwarunkowania lokalne i wytyczne administracyjne
  • Jak podjąć się opracowania diagnozy lokalnej i Lokalnej Strategii Rozwoju
  • Techniki i korzyści z pracy z mieszkańcami w kontekście wykorzystania potencjału instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczności

Prowadzący

  • Karol Zamojski i Joanna Scheuring-Wielgus

 

Forma prowadzenia zajęć

Prezentacje multimedialne i warsztat, praca w grupach.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 350 zł. Rabat 10% dla drugiej osoby z tej samej instytucji. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Terminy szkoleń dostosujemy do Państwa potrzeb.

 

Zgłoszenia i więcej informacji

  Piotr Wielgus
  tel. 601 914 211
  e-mail fundacja@pzr.org.pl
Translate »