Cel szkolenia

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia procesów konsultacyjnych i partycypacyjnych, w taki sposób, aby ich rezultat był wartością dodaną w podejmowanych decyzjach a nie tylko obciążeniem dla urzędników.

 

Adresaci

Urzędnicy, którzy zlecają, koordynują lub sami prowadzą konsultacje społeczne, radni miejscy.

 

Program

  • Konsultacje społeczne – wprowadzenie, idea i aspekty formalno-prawne
  • Diagnoza jako pierwszy etap konsultacji
  • Skuteczne angażowanie mieszkańców w procesy konsultacji
  • Zasięganie opinii – metody i narzędzia konsultacji
  • Informacja zwrotna i błędy konsultacji
  • Regulamin konsultacji społecznych

Zgłoszenia i więcej informacji

  Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
  ul. św. Katarzyny 5 lok. 3, 87-100 Toruń, Polska
  e-mail fundacja@pzr.org.pl
Translate »