Cel szkolenia

Przekazanie wiedzy na temat tego, jak skutecznie ożywiać obszary dotknięte kryzysem, jak przygotować Gminny Program Rewitalizacji oraz jak pozyskać środki finansowe na rewitalizację i jak te środki dobrze wykorzystać. Pokażemy również przykłady udanych procesów rewitalizacji.

W Sejmie trwają prace nad Ustawą o rewitalizacji, która ma być uchwalona jeszcze w tym roku. Na szkoleniu pokażemy, jak przygotować się oraz gminy do tego, że rewitalizacja stanie się zadaniem własnym gminy. Ustawa wprowadza zupełnie nowe narzędzia dla samorządów, w tym możliwość powołania Specjalnej Strefy Rewitalizacji, uchwalenia „miejscowego planu rewitalizacji”, a także wprowadza obowiązkową partycypację społeczną przy tworzeniu GPR.

 

Adresaci

Osoby odpowiedzialne za obszar rewitalizacji lub uczestniczące w procesach rewitalizacji, osoby odpowiedzialne za opracowanie gminnego programu rewitalizacji, radni miejscy.

 

Program

  • Rewitalizacja w praktyce
  • Partycypacja obywatelska
  • Rewitalizacja jako zadanie własne gminy. Ustawa o rewitalizacji
  • Programowanie i finansowanie rewitalizacji
  • Jak przygotować dobry program rewitalizacji
  • Przykłady udanych procesów rewitalizacyjnych

Prowadzący

  • Paweł Kołacz i Piotr Wielgus

 

Forma prowadzenia zajęć

Prezentacje multimedialne i warsztat, praca w grupach.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 350 zł. Rabat 10% dla drugiej osoby z tej samej instytucji. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Terminy szkoleń dostosujemy do Państwa potrzeb.

 

Zgłoszenia i więcej informacji

  Piotr Wielgus
  tel. 601 914 211
  e-mail fundacja@pzr.org.pl
Translate »