Otwarte spotkanie dla mieszkańców Włocławka. Zdecyduj, jak zmienić Śródmieście!

25 maja 2017 roku o godzinie 18.00 w Starej Remizie przy ul. Żabiej 8 odbędzie się otwarte spotkanie dla mieszkańców Włocławka!

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną wyniki pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji Włocławka oraz propozycja dla osób zainteresowanych przygotowywaniem w grupach tematycznych rozwiązań problemów zdiagnozowanych w wyżej wymienionym obszarze.

Rozwiązania te, wypracowane pod kierunkiem moderatorów, stanowić będą wkład do Gminnego Programu Rewitalizacji, którego realizacja prowadzona w kolejnych latach spowodować ma wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Aby proces rewitalizacji Śródmieścia przyniósł jak najlepsze efekty, potrzebne jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy, w tym mieszkańców, przedsiębiorców i społeczników.

 

Więcej informacji udziela

  Marta Kokorzycka
  tel. 515 108 215
  e-mail m.kokorzycka@pzr.org.pl

Grupy tematyczne

Grup tematycznych, do których nabór rozpocznie się 25 maja 2017 roku i trwać będzie do 4 czerwca 2017 roku, zaplanowano dziesięć, a ich tematyka obejmie następujące zagadnienia:

 1. poprawa standardów mieszkaniowych w obszarze rewitalizacji,
 2. nowa jakość przestrzeni, w tym jej zagospodarowanie,
 3. wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji,
 4. poprawa oferty spędzania wolnego czasu, w tym zapewnienie aktywności kulturalnej
  i sportowej mieszkańców,
 5. aktywizacja zawodowa, w tym wypracowanie skutecznych mechanizmów trwałego wchodzenia na rynek pracy,
 6. rozwój przedsiębiorczości, w tym działania wspierające przedsiębiorców,
 7. aktywizacja społeczna i obywatelska, w tym wyrównanie szans mieszkańców mniej zaradnych, potrzebujących wsparcia
 8. wsparcie mieszkańców w zmniejszaniu zadłużeń czynszowych,
 9. aktywizacja i integracja seniorów z innymi mieszkańcami,
 10. zmiana wizerunku Śródmieścia.

Podczas spotkania zostanie przybliżony cel i metody pracy każdej z grup. Eksperci przedstawią również terminarz pierwszych spotkań i odpowiedzą na wszystkie pytania.

 

Zgłoś się do grupy tematycznej

Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od 25 maja 2017 roku na stronie rewitalizacja.wloclawek.eu w zakładce „Zaangażuj się” oraz w „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9, w godzinach pracy kawiarni obywatelskiej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 18.00, w soboty w godzinach od 11.00 do 16.00).

Zgłoś się do grupy tematycznej