Partycpator Toruński – dobrą praktyką planowania przestrzeni

Niezmiernie cieszymy się, że Partycypator Toruński, narzędzie do angażowania mieszkańców w planowanie przestrzeni publicznej znalazł się na liście dobrych praktyk w publikacji „Partycypacja społeczna w Polsce” Fundacji GAP.

Opracowaną przez PZR metodę, po raz pierwszy wykorzystaliśmy w latach 2010-2011 przy społecznym projektowaniu przestrzeni – leśnego niezagospodarowanego terenu o powierzchni 70 ha. Ten obszar to popularny wśród mieszkańców lasek położony w pobliżu osiedli Rubinkowo i Na Skarpie. Mieszkańcy, urzędnicy i eksperci wspólnie – partycypacyjnie – przygotowali wytyczne do projektu zagospodarowania tej przestrzeni.

Fundamentem Partycypatora są badania społeczne i badania przestrzeni, otwarte spotkania z mieszkańcami oraz Grupa Reprezentatywna, złożona przede wszystkim z mieszkańców, która ma największy wkład w wytyczne dla projektantów i wykonawców. Niewątpliwie, kluczem do sukcesu jest podjęcie dialogu z mieszkańcami przed rozpoczęciem procesu modernizacji przestrzeni. Dzięki temu pomysły mieszkańców mają większe szanse na realizację.

W 2012 i 2013 roku Partycypator znalazł się w ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Masz Wybór. Prawie 50 uczestników z całej Polski mogło przetestować skróconą wersję tego projektu w ramach zadania „Wspólna Przestrzeń”. O najbardziej udanych procesach planowania przestrzeni przez mieszkańców we współpracy z władzami lokalnymi, napiszemy już za kilka dni.

Publikacja: Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk.