100 000 zł dotacji dla MŚP na wdrożenie CSR!

PARP ogłosił konkurs dla firm z sektora MŚP na sfinansowanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności. Na każdą firmę czeka do 100 tys. zł dotacji.

W konkursie „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na wdrożeniu działań CSR, które wpisują się w co najmniej jeden z następujących obszarów CSR: środowisko, relacje z pracownikami firmy, zaangażowanie społeczne.

Zwracane będą wydatki bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do wdrożenia CSR w firmach. Na liście takich kosztów znalazły się usługi doradcze, badania i analizy produktów, procesów produkcyjnych i usługowych, a także prowadzenie dialogu z interesariuszami. We wniosku o dotację trzeba będzie uzasadnić potrzebę realizacji projektu, opisać planowane działania, przedstawić ich rezultaty oraz harmonogram i budżet. Na każde województwo planowana jest taka sama wysokość dotacji, co oznacza możliwość sfinansowania 6-7 projektów z każdego regionu.

PARP opublikował listę rekomendowanych doradców CSR, wśród których znalazł się Piotr Wielgus z Pracowni CSR, prezes Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.