Zakończenie Kampanii Damy Rady

Zakończyła się Kampania społeczna Damy Rady. Celem projektu Damy Rady było przygotowanie wspólne z Radą Miasta Torunia, kampanii profrekwencyjnej „nowych” wyborów do Rad Okręgów.

Kampania miała za zadanie przekazać mieszkańcom Torunia informacji o roli Rad Okręgów w życiu miasta. Tłumaczyła dlaczego warto je wybierać oraz jakie korzyści i możliwości płyną z bycia Radnym Okręgu. Kampania doprowadziła do zwiększenia ilości osób, które chcą aktywnie wpływać na swoje najbliższe otoczenie. Ostatecznie przy bardzo trudnej ordynacji wyborczej udało się powołać Rady w 11 z 13 Okręgów.