Kalisz — Dom Sąsiedzki

Zrealizowane projekty

Przy współpracy z Urzędem Miasta w Kaliszu przeprowadziliśmy diagnozę społeczną potrzeb mieszkańców ich pomysłów na temat planowanego domu sąsiedzkiego w rejonie ulic Podgórze–Jabłkowskiego.

Naszym zadaniem było wypracowanie wraz z mieszkańcami nazwy, zasad funkcjonowania oraz programu działania domu sąsiedzkiego. Wraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz lokalnej społeczności włączyliśmy w proces diagnostyczny zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorów, wspólnie zastanawiając się nad kierunkami działań oraz rolą domu sąsiedzkiego w życiu lokalnej społeczności.

W ramach diagnozy przeprowadziliśmy kilkadziesiąt wywiadów z mieszkańcami, spotkań oraz warsztatów, jak również imprez i zabaw plenerowych integrujących mieszkańców. Ponadto wykorzystaliśmy również punkty konsultacyjne oraz działania animacyjne dla dzieci. Wraz z mieszkańcami analizowaliśmy pomysły, działania i projekty, które odpowiadałyby ich zainteresowaniom i potrzebom w taki sposób, aby stworzyć interesujące, komfortowe i przyjazne miejsce spotkać i aktywności sąsiedzkiej.

Dzięki tym działaniom stworzyliśmy spójną diagnozę potrzeb mieszkańców i organizacji pozarządowych zawierającą również kierunki działań nowego domu sąsiedzkiego, która stworzyła podstawę dla funkcjonowania tej instytucji.

Odwiedź Dom Sąsiedzki na Facebooku

dom_sasiedzki_kalisz_afisz

Translate »