Land Art Festiwal

Zrealizowane projekty

Sztuka ziemi to działania artystyczne, których kontekstem, tłem czy też tworzywem jest środowisko naturalne. Artyści zwracają uwagę na problemy związane z dewastacją środowiska naturalnego. Festiwal odbył się dwukrotnie, w 2011 w Parku na Bydgoskim Przedmieściu i w 2012 roku w Parku Glazja. Ich motywem przewodnim była bioróżnorodność oraz energia — jej poszanowanie oraz jej odnawialne źródła.

Translate »