Partycypator Toruński

Zrealizowane projekty

Partycypator Toruński polegał na stworzeniu mechanizmu konsultacji społecznych, które dotyczyły przestrzeni publicznej. Proces angażował użytkowników przestrzeni, mieszkańców osiedla Na Skarpie, którzy czynnie brali udział w planowaniu lasku na Skarpie. Partycypator opierał się na diagnozie przestrzeni i badaniach społecznych, debatach publicznych oraz Grupie Reprezentatywnej.

Metoda Partycypatora jest stosowana przez nas między innymi w ramach ogólnopolskiej akcji Masz głos masz wybór, uczestnicy MGMW testowali skróconą wersję tego projektu w ramach zadania „Wspólna Przestrzeń”. Metodologię tę wykorzystaliśmy także między innymi w projektach Strefa Cukru i Razem o łupkach.

Projekt zrealizowaliśmy we współpracy ze znakomitym specjalistą Wojtkiem Kłosowskim. Projekt finansowała Fundacja im. Stefana Batorego.

 

Wyniki pracy mieszkańców

Translate »