Pociąg do Natury

Zrealizowane projekty

Pociąg do Natury to kampania społeczna, którą zrealizowaliśmy w 2013 roku. Kampania miała charakter edukacyjno-informacyjny i dotyczyła obszarów Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim.

Obszary Natura 2000 to tereny ochrony cennych i unikalnych siedlisk oraz gatunków w całej Unii Europejskiej, na których dozwolona jest działalność gospodarcza, rolnicza czy turystyczna. Rozwój gospodarczy nie może jednak powodować negatywnego wpływu na przyrodę. W województwie kujawsko-pomorskim wyznaczono 7 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz 36 specjalnych obszarów ochrony siedlisk.

W ramach projektu powstały interaktywna mapa, materiały informacyjne, plakaty, ulotki, artykuły w lokalnej prasie oraz infolinia, dzięki której przedsiębiorcy i rolnicy zainteresowani inwestowani na chronionych obszarach, mogli zasięgnąć informacji na temat regulacji prawnych.

Kampanię dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Translate »