Szczecin — rewitalizacja podwórek

Zrealizowane projekty

Przy współpracy z Urzędem Miasta w Szczecinie, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz pracownią architektoniczną JAZ+Architekci przeprowadziliśmy diagnozę przestrzeni w Szczecinie w ramach rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

Celem procesu było zbadanie potrzeb mieszkańców i użytkowników podwórek mieszczących się wewnątrz jednego ze śródmiejskich kwartałów Szczecina. Dzięki diagnozie pozyskaliśmy informację na temat tego, w jaki sposób mieszkańcy korzystają z podwórek, co musiałoby się zmienić, żeby chcieli spędzać tu więcej czasu, czuć się bezpieczniej, lepiej.

Rozmawialiśmy z mieszkańcami, spotykaliśmy się z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w obrębie kwartału, zorganizowaliśmy dwa punkty konsultacyjne, na których słuchaliśmy opinii mieszkańców kwartału. Podczas rozmów i diagnoz poruszyliśmy takie tematy, jak warunki życia i bezpieczeństwo mieszkańców, infrastruktura kwartału i zieleń, rekreacja. Po przygotowaniu diagnozy zaprosiliśmy mieszkańców i użytkowników przestrzeni na trzy spotkania warsztatowe, wsłuchując się w uwagi i sugestie uczestników i wspólnie rozstrzygając najważniejsze kwestie, jednocześnie starając się je wstępnie zaprojektować.

Rezultatem tego procesu był dokument przedstawiający diagnozę potrzeb mieszkańców w kontekście wspólnych przestrzeni w granicach kwartału oraz projekt architektoniczny zagospodarowania tego obszaru stworzony na podstawie tej diagnozy.

porozmawiajmy_o_podworkach_afisz
Translate »