Bez lipy!

„Bez lipy!” Projekt usprawniający zarządzanie miejską zielenią

Projekt „Bez lipy!” odpowiada na problem narastających konfliktów wokół kurczącej się miejskiej zielonej przestrzeni publicznej, jej niewystarczającej ochrony oraz braku skutecznych narzędzi pozwalających na współpracę oraz angażowanie obywateli w decydowanie o kształcie zieleni w miastach. W ramach projektu zajęliśmy się tymi problemami miejskiej zieleni w Bydgoszczy, ponad 300-tysięcznym mieście w województwie kujawsko-pomorskim.

W odpowiedzi na te wyzwania zbudowaliśmy ponad 40-osobowy Zespół ds. zieleni, w którym urzędnicy i przedstawiciele jednostek miejskich, naukowcy i specjaliści-praktycy w zakresie zieleni, organizacje pozarządowe związane z zielenią, miastem i aktywizacją mieszkańców, mieszkańcy i mieszkanki pracowali nad narzędziami usprawniającymi bydgoski system zarządzania zielenią.

Przy wsparciu ekspertów zewnętrznych Zespół ds. zieleni wypracował projekt Bydgoskich standardów zieleni – lokalnej polityki kształtującej zieleń miejską oraz narzędzie technologiczne wspierające zarządzanie zielenią w Bydgoszczy. Aplikacja pozwala na tworzenie rozbudowanej bazy danych o drzewach, inwentaryzację zieleni, planowanie nasadzeń i zabiegów pielęgnacyjnych oraz obliczanie wartości odtworzeniowej drzew. Dane zbierane przy użyciu aplikacji mogą być publicznie dostępne dla mieszkańców i mieszkanek.

Wewnętrzny proces pracy Zespołu ds. zieleni oparty był o podejście Community of Practice, które pozwoliło na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz bazowało na podzielanym zainteresowaniu i działaniach w obszarze zieleni dla poszukiwania najlepszych rozwiązań, które można wdrażać w praktyce w Bydgoszczy.

W projekcie przeprowadziliśmy także cztery zielone interwencje, fizycznie zmieniając zieloną tkankę miasta przy zaangażowaniu szerszego grona mieszkańców i mieszkanek miasta.

Wypracowanie rezultatów w sposób partycypacyjny pozwoliło uczestnikom i uczestniczkom projektu na poznanie i zrozumienie złożoności systemu zarządzania zielenią w mieście, zdobycie specjalistycznej wiedzy w obszarze zarządzania i ochrony zieleni miejskiej. Wielomiesięczna praca dała także przekonanie i wyposażyła w argumenty o ważności systemu zieleni w mieście. Nawiązane relacje współpracy oraz wypracowane pomysły na działania będą mogły służyć zieleni miejskiej w Bydgoszczy w kolejnych latach.

Partnerami projektu byli: Miasto Bydgoszcz — Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej oraz Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska i Miasto Oslo.

 

Rezultaty projektu

Diagnoza systemu zarządzania zielenią w Bydgoszczy — podsumowanie najważniejszych wniosków

Bydgoskie standardy zieleni. Rekomendacje do lokalnych wytycznych w zakresie kształtowania miejskiej zieleni

 
Projekt realizowany był z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt realizowany we współpracy z Oslo.

  • Okres trwania projektu: 2021-01-04 — 2023-04-30
  • Kwota dofinansowania: 77 656,00 EUR

Aktualności projektu

Bez lipy! Mamy społeczny projekt Bydgoskich Standardów Zieleni

25 kwietnia 2023 r. w Młynach Rothera podsumowaliśmy 2 lata pracy nad Bydgoskimi Standardami Zieleni oraz inne rezultaty działań, które wydarzyły się w ramach projektu Bez lipy!

Czytaj dalej

Zielona interwencja na Kapuściskach

W ramach projektu „Bez lipy!” przeprowadzilśmy zielone interwencje, czyli wprowadzenie zieleni tam, gdzie — zdaniem bydgoszczanek i bydgoszczan — jej brakowało. Dzięki naszemu wsparciu przed Aktywnym Warsztatem stanęły skrzynie z roślinnością, posadzono także krzewy bzu. Krzewy posadzono przed Szkołą Podstawową nr 31 i w Parku Bydgoskich Spółdzielców. W sobotę, 4 czerwca 2022 roku do wspólnego […]

Czytaj dalej

„Bez lipy!” na finiszu

Projekt projektu „Bez lipy!” trwa już ponad rok. Powoli zmierza ku finiszowi. Trwają ostatnie prace nad spisaniem standardów zieleni, wkrótce gotowa będzie aplikacja, która pomoże zarządzać zielenią, Zespół ds. zieleni przygotowuje też ostatnią zieloną interwencję.

Czytaj dalej

Bez lipy! Wizyta w partnerskim Oslo

W ramach projektu „Bez lipy!” odwiedziliśmy naszego Partnera — Miasto Oslo, by wymieniać się doświadczeniami w zarządzaniu zielenią i tworzeniu miasta przyjaznego mieszkańcom. Podczas wykładów i spacerów poznaliśmy praktyki i narzędzia Oslo, które mogą stanowić inspirację dla polskich samorządów. To były bardzo intensywne trzy dni.

Czytaj dalej

15. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju — Zielone interwencje w Bydgoszczy

W sobotę 18 września 2021 ulica Mostowa w Bydgoszczy zostanie zamknięta dla samochodów. Przestrzeń ulicy zostanie oddana bydgoskim organizacjom pozarządowym. W imieniu organizatorów zapraszamy w godzinach od 12.00 do 17.00!

Czytaj dalej

Bez lipy! Poznaj skład Zespołu ds. zieleni

Zespół ds. zieleni wypracuje bydgoskie standardy zieleni, weźmie udział w pracach nad aplikacją, która wesprze komunikację na temat zieleni w mieście oraz przygotuje i będzie nadzorować zielone interwencje prowadzone w ramach projektu „Bez lipy!”. Zespół tworzą osoby reprezentujące różnorodne środowiska, posiadające różne kompetencje i doświadczenia. W jego pracach biorą udział:

Czytaj dalej

Bez lipy! Pierwsze spotkanie Zespołu ds. zieleni

25 maja 2021 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne Zespołu ds. zieleni projektu „Bez lipy!”. W zespole przez najbliższe miesiące będzie pracowało ponad 40 osób reprezentujących organizacje pozarządowe, władze samorządowe, Radę Miasta, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i osoby zawodowo związane z zielenią oraz mieszkanki i mieszkańcy Bydgoszczy aktywnie działający na rzecz przyrody w mieście.

Czytaj dalej

Bez lipy! Rusza rekrutacja do zespołu, który wypracuje bydgoskie standardy zieleni

Standardy zostaną wypracowane przez około 40-osobową grupę roboczą, w której skład wejdą między innymi  przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy, przedstawicieli różnorodnych instytucji (deweloperzy, zarządcy nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe), organizacji pozarządowych, rad osiedli, ekspertów oraz mieszkańców.

Czytaj dalej

Kalisz — Dom Sąsiedzki

Przy współpracy z Urzędem Miasta w Kaliszu przeprowadziliśmy diagnozę społeczną potrzeb mieszkańców ich pomysłów na temat planowanego domu sąsiedzkiego w rejonie ulic Podgórze–Jabłkowskiego.

Naszym zadaniem było wypracowanie wraz z mieszkańcami nazwy, zasad funkcjonowania oraz programu działania domu sąsiedzkiego. Wraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz lokalnej społeczności włączyliśmy w proces diagnostyczny zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorów, wspólnie zastanawiając się nad kierunkami działań oraz rolą domu sąsiedzkiego w życiu lokalnej społeczności.

W ramach diagnozy przeprowadziliśmy kilkadziesiąt wywiadów z mieszkańcami, spotkań oraz warsztatów, jak również imprez i zabaw plenerowych integrujących mieszkańców. Ponadto wykorzystaliśmy również punkty konsultacyjne oraz działania animacyjne dla dzieci. Wraz z mieszkańcami analizowaliśmy pomysły, działania i projekty, które odpowiadałyby ich zainteresowaniom i potrzebom w taki sposób, aby stworzyć interesujące, komfortowe i przyjazne miejsce spotkać i aktywności sąsiedzkiej.

Dzięki tym działaniom stworzyliśmy spójną diagnozę potrzeb mieszkańców i organizacji pozarządowych zawierającą również kierunki działań nowego domu sąsiedzkiego, która stworzyła podstawę dla funkcjonowania tej instytucji.

Odwiedź Dom Sąsiedzki na Facebooku

dom_sasiedzki_kalisz_afisz

Szczecin — rewitalizacja podwórek

Przy współpracy z Urzędem Miasta w Szczecinie, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz pracownią architektoniczną JAZ+Architekci przeprowadziliśmy diagnozę przestrzeni w Szczecinie w ramach rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

Celem procesu było zbadanie potrzeb mieszkańców i użytkowników podwórek mieszczących się wewnątrz jednego ze śródmiejskich kwartałów Szczecina. Dzięki diagnozie pozyskaliśmy informację na temat tego, w jaki sposób mieszkańcy korzystają z podwórek, co musiałoby się zmienić, żeby chcieli spędzać tu więcej czasu, czuć się bezpieczniej, lepiej.

Rozmawialiśmy z mieszkańcami, spotykaliśmy się z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w obrębie kwartału, zorganizowaliśmy dwa punkty konsultacyjne, na których słuchaliśmy opinii mieszkańców kwartału. Podczas rozmów i diagnoz poruszyliśmy takie tematy, jak warunki życia i bezpieczeństwo mieszkańców, infrastruktura kwartału i zieleń, rekreacja. Po przygotowaniu diagnozy zaprosiliśmy mieszkańców i użytkowników przestrzeni na trzy spotkania warsztatowe, wsłuchując się w uwagi i sugestie uczestników i wspólnie rozstrzygając najważniejsze kwestie, jednocześnie starając się je wstępnie zaprojektować.

Rezultatem tego procesu był dokument przedstawiający diagnozę potrzeb mieszkańców w kontekście wspólnych przestrzeni w granicach kwartału oraz projekt architektoniczny zagospodarowania tego obszaru stworzony na podstawie tej diagnozy.

porozmawiajmy_o_podworkach_afisz

Rewitalizacja

Według danych Instytutu Rozwoju Miast, aż 20% obszarów miejskich w Polsce można określić mianem obszarów zdegradowanych. Mogą to zmienić tylko starannie przeprowadzone, zintegrowane procesy rewitalizacyjne.

Rewitalizacja to nie remont! Poprzedzić ją muszą diagnoza miasta, wyznaczenie obszaru zdegradowanego i przeznaczonego do rewitalizacji oraz przygotowanie spójnego programu rewitalizacji wypracowanego z interesariuszami i poddanego konsultacjom społecznym.

Gminne i lokalne programy rewitalizacji to komplementarne dokumenty określające zakres, cele i spodziewane efekty rewitalizacji. W ramach procesu przygotowania dokumentu, prowadziliśmy szczegółową diagnozę miasta, służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Kolejnym elementem były konsultacje społeczne, w które włączaliśmy szerokie grono interesariuszy: mieszkańców, liderów społecznych, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie.

Z naszą pomocą powstały gminne lub lokalne programy rewitalizacji Śródmieścia we Włocławku, Szczecinie, Starym Fordonie w Bydgoszczy, Kołobrzegu, Kaliszu, Malborku, Broku, Lęborku, Wołominie.

Pobierz podręcznik „Przepis na rewitalizację”

Pobierz podręcznik

 

Aktualności projektów rewitalizacyjnych

Przepis na ulicę. Nowa Polna w Chełmnie

Fabryka Akcesoriów Meblowych (FAM) w Chełmnie powstała w 1945 roku. W czasach świetności pracowało w niej nawet 6000 osób. W zakładowym domu kultury było gwarno i głośno, odbywały się tu bale karnawałowe dla 1000 dzieci pracowników, bokserskie mecze, turnieje szachowe. Zachowało się mnóstwo zdjęć i prowadzone przez lata kroniki.

Czytaj dalej

Daleka droga do poprawy jakości życia mieszkańców Torunia

Rada miasta przyjęła Gminny Program Rewitalizacji. Toruńskie media pominęły milczeniem proces powstawania tego dokumentu. Niewielu mieszkańców rozumie, jak jest ważny, jaki będzie miał wpływ na rozwój Starówki, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórza, a w konsekwencji – całego miasta.

Czytaj dalej

W czwartek kończą się konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji Torunia

W Toruniu wyznaczono trzy podobszary rewitalizacji: Podgórz, Bydgoskie Przedmieście i Stare Miasto. Przeprowadzona diagnoza miasta wykazała, że są to dzielnice zdegradowane, wymagające interwencji, różnorodnych działań, które pozwolą „przywrócić je do życia”.

Czytaj dalej

Kołobrzeg: podsumowanie konsultacji

5 lipca 2018 roku w Kołobrzegu odbyło się spotkanie podsumowujące proces konsultacji, który mieliśmy przyjemność prowadzić. Konsultacje te poprzedzały opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Kołobrzegu.

Czytaj dalej

Badania społeczne, konsultacje przestrzeni, projektowanie usług? Zapraszamy do współpracy!

Niebawem wiele gmin wystartuje z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zaczną się one dynamicznie rozwijać, podejmować nowe działania, uruchamiać procesy włączające mieszkańców w podejmowanie decyzji. Jako PZR wychodzimy naprzeciw potrzebom gmin chcących osiągnąć jak najlepsze rezultaty swoich kroków na drodze do pożądanych zmian, dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Czytaj dalej

Modelowa rewitalizacja Włocławka

Dobiega końca nasza praca nad przygotowaniem dokumentów koniecznych do stworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach Modelowej rewitalizacji Włocławka. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami:

Czytaj dalej

Trzecie i ostatnie spotkanie dla mieszkańców Włocławka — podsumowanie wypracowanych celów oraz rekomendacji

7 września 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami Włocławka. Etap procesu rewitalizacji, w którym udział bierze PZR, powoli dobiega końca. Od ponad roku pracowaliśmy we Włocławku z różnymi grupami interesariuszy. Wspólnie wyznaczyliśmy cele rewitalizacji i wypracowaliśmy propozycje przedsięwzięć, z których część trafi do Gminnego Programu Rewitalizacji. To właśnie te przedsięwzięcia mają wpłynąć na zmianę Śródmieścia, a w konsekwencji […]

Czytaj dalej

World Café we Włocławku

W czwartek 7 września o godzinie 17.30 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek (Zielony Rynek 11/13) odbędzie się otwarte spotkanie warsztatowe dla mieszkańców Włocławka zatytułowane „Śródmieście na drodze do zmian”. Przyjdź, dowiedz się, co zostało wypracowane podczas kilku miesięcy prac nad projektem zmian w Śródmieściu. Weź udział w dyskusji nad rozwiązaniami proponowanymi do Gminnego […]

Czytaj dalej

Kolejne spotkania we Włocławku

W sobotę i niedzielę (12–13 sierpnia 2017 roku) projekty zapoczątkowane na Święcie Sąsiada będą kontynuowane na podwórku przy ulicy Konstytucji 3 maja 10/12 — razem z mieszkańcami będziemy próbowali prostymi środkami zmienić tę przestrzeń w bardziej przyjazną. W weekend odbędą się także spotkania z mieszkańcami kolejnych podwórek, m.in. przy ulicach Żabiej, Bulwary i Matebudy. Z […]

Czytaj dalej

Sąsiedzi świętowali we Włocławku

W dniach 22–23 lipca we Włocławku, wspólnie z Domemkultury! z toruńskiego Bydgoskiego Przedmieścia, na zaniedbanym placu przy zbiegu ulic Tumskiej i 3 Maja, zorganizowaliśmy Święto Sąsiada. Spotkanie odbyło się w ramach przygotowań do stworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla dzielnicy Śródmieście. Dwudniowe wydarzenie było wstępem do realizowanych w sierpniu spotkań z mieszkańcami Śródmieścia, które będą się […]

Czytaj dalej

Święto Sąsiada we Włocławku

Aby rewitalizacja danego obszaru się powiodła, musi się w nią zaangażować jak najszersze grono interesariuszy i interesariuszek — nie tylko tych, którzy na co dzień pracują w urzędzie miasta, instytucjach, działają w organizacjach pozarządowych. Mieszkańcy nie zawsze mają ochotę na oficjalne spotkania i debaty, dlatego planujemy odwiedzić podwórka na obszarze Śródmieścia, porozmawiać z mieszkańcami kamienic. […]

Czytaj dalej

Rewitalizujemy Włocławek. Grupy tematyczne — rozmawiamy o tym, jakich zmian potrzebuje Śródmieście!

8 czerwca 2017 roku we Włocławku rozpoczęło pracę dziesięć grup tematycznych. W ramach warsztatów rozmawiamy o problemach i potrzebach, ale przede wszystkim o rozwiązaniach dla takich obszarów związanych z życiem i pracą w Śródmieściu, jak: jakość przestrzeni publicznej, standardy mieszkaniowe, edukacja dzieci i młodzieży, spędzanie wolnego czasu, rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa, aktywizacja społeczna i obywatelska, […]

Czytaj dalej

Otwarte spotkanie dla mieszkańców Włocławka. Zdecyduj, jak zmienić Śródmieście!

25 maja 2017 roku o godzinie 18.00 w Starej Remizie przy ul. Żabiej 8 odbędzie się otwarte spotkanie dla mieszkańców Włocławka! Na spotkaniu zaprezentowane zostaną wyniki pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji Włocławka oraz propozycja dla osób zainteresowanych przygotowywaniem w grupach tematycznych rozwiązań problemów zdiagnozowanych w wyżej wymienionym obszarze. Rozwiązania te, wypracowane pod kierunkiem moderatorów, stanowić będą wkład […]

Czytaj dalej

Przepis na plan

„Przepis na plan” to najświeższa publikacja Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, powstała we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. W publikacji wskazujemy kluczowe dysfunkcje systemu planowania przestrzennego w Polsce. Zwracamy szczególną uwagę na kwestie związane z partycypacją obywatelską w planowaniu. Wskazujemy też nowe wyzwania, przed jakimi stoją miasta w […]

Czytaj dalej

Rewitalizacja w Kaliszu. Zbadaliśmy obszar rewitalizacji

W ramach rewitalizacji w Kaliszu przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania społeczne wyznaczonego obszaru rewitalizacji — Śródmieścia i najbliższych okolic. Rewitalizacja w Kaliszu nie jest tematem nowym. Jak wskazali sami mieszkańcy temat ten podejmowany jest już po raz trzeci. Tym razem jednak do przygotowania programu rewitalizacji Miasto Kalisz podeszło w sposób kompleksowy, dbając o równe zaangażowanie w […]

Czytaj dalej

Malbork na +

Za nami cykl spotkań w ramach projektu „Malbork na + — aktualizacja programu rewitalizacji”. W jego ramach odbyło się pięć spotkań warsztatowych dotyczących poddanym dyskusji przestrzeniom publicznym i podwórkom będącymi częścią obszaru rewitalizacji. Podczas warsztatów zdiagnozowaliśmy podstawowe problemy, określiliśmy najważniejszy grupy użytkowników i użytkowniczek wraz z ich potrzebami, zaplanowaliśmy kluczowe kierunki zmian i działania, jakie […]

Czytaj dalej

Włocławek. Nowe Śródmieście

Po wielu tygodniach zbierania danych, badaniach prowadzonych w terenie, rozmów z mieszkańcami i mieszkankami Włocławka, precyzyjnie został wytyczony obszar rewitalizacji, znajdujący się w samym sercu miasta. W obszar ten wchodzi główny deptak Śródmieścia, czyli ulica 3 Maja, a także jego okolice, ulice Żabia, Cyganka czy Tumska — często wymieniane w trakcie sondaży jako niebezpieczne i […]

Czytaj dalej

Brok, Lębork, Wołomin, Włocławek… rewitalizujemy!

Brok, Lębork, Wołomin i Włocławek to miasta, w których właśnie pracujemy nad Gminnymi i Lokalnymi Programami Rewitalizacji. Sporządzamy diagnozy tych miast, a na ich podstawie wyznaczamy obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, rozmawiamy z ich mieszkankami i mieszkańcami, liderkami i liderami społecznymi, prowadzimy sondaże i ankiety. Wspólnie wypracujemy propozycje, które mają ożywić zdegradowane obszary. Brok Za […]

Czytaj dalej

PZR rewitalizuje

Według danych Instytutu Rozwoju Miast, aż 20% obszarów miejskich w Polsce można określić mianem obszarów zdegradowanych. Mogą to zmienić tylko starannie przeprowadzone, zintegrowane procesy rewitalizacyjne. Rewitalizacja to nie remont! Poprzedzić ją muszą diagnoza miasta, wyznaczenie obszaru zdegradowanego i przeznaczonego do rewitalizacji oraz przygotowanie spójnego programu rewitalizacji wypracowanego z interesariuszami i poddanego konsultacjom społecznym. Tym właśnie […]

Czytaj dalej

„Przepis na rewitalizację”

Kiedy w 2011 i 2012 roku realizowaliśmy pionierski projekt „Restart — rewitalizacja Starego Miasta w Toruniu”, rewitalizacją nazywano remonty kamienic i ulic, brakowało regulacji prawnych oraz wiedzy. Metodologia i wyniki Restartu wyraźnie wpłynęły na kształtowanie się nowego podejścia do rewitalizacji w Polsce. Dziś krajowe dokumenty strategiczne, regulacje prawne i zalecenia ekspertów są w znacznej części […]

Czytaj dalej

Co to jest rewitalizacja?

27 października 2015 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o rewitalizacji. Na działania rewitalizacyjne na lata 2014–2020 przewidziano co najmniej 25 mld zł, z czego ok. 22 mld zł będzie pochodzić z programów unijnych, a ok. 3 mld ze środków budżetu państwa oraz budżetów samorządów. Jednym z najważniejszych elementów ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczących Gminnych […]

Czytaj dalej

Rewitalizacja w ramach nowych regulacji prawnych i nowego okresu programowania

Zapraszamy na szkolenie, 8.12.2015, Gdynia, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, sala F0.17. Osoby, które chciałyby się dowiedzieć, • jak wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, • jak skutecznie ożywiać obszary dotknięte kryzysem, • jakie obowiązki nakłada na gminę nowa ustawa o rewitalizacji, • jak przygotować Gminny Program Rewitalizacji, który będzie podstawą do skorzystania ze środków UE • […]

Czytaj dalej

Stary Fordon — rewitalizacja!

25 miliardów złotych na rewitalizację zaniedbanych obszarów miejskich w Polsce. Niektórzy nadal sądzą, że rewitalizacja to remont, chcą odnawiać elewacje, wymieniać bruk i restaurować pomniki. Tymczasem rewitalizacja to „wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe, obejmujące różne sfery życia. Ich celem jest m.in. poprawa jakości życia mieszkańców, przeciwdziałanie trudnościom gospodarczym tych terenów oraz złemu […]

Czytaj dalej

Zapraszamy na szkolenie o rewitalizacji

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju serdecznie zaprasza na szkolenie Rewitalizacja w ramach nowych regulacji prawnych i nowego okresu programowania Według danych Instytutu Rozwoju Miast, 20% obszarów miejskich w Polsce to obszary zdegradowane. Wymagają kompleksowej i skutecznej rewitalizacji. W najbliższych latach Polska przeznaczy na rewitalizację 25 mld złotych! Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo: jak wyznaczyć obszar zdegradowany, jak […]

Czytaj dalej

Sesje PZR na Forum Praktyków Partycypacji

Dziś i jutro (28-29 maja 2015 r.) praktycy partycypacji z całej Polski spotykają się w Warszawie na II Forum Praktyków Partycypacji. Forum to dwudniowe wydarzenie o interaktywnej formule, skierowane do osób aktywnie zajmujących się tematyką partycypacji obywatelskiej, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji różnego rodzaju procesów partycypacyjnych, chcą zdobyć nowe kontakty i porozmawiać o wyzwaniach, […]

Czytaj dalej

Podsumowanie seminarium Rewitalizacja gmin w RPO na lata 2014-2020

Ponad 130 przedstawicieli kujawsko-pomorskich gmin wzięło udział w seminarium “Rewitalizacja gmin w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” organizowanym przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju. Uczestnicy poznali regulacje prawne i nowe wytyczne dla Gminnych Programów Rewitalizacji. Pan Andrzej Potoczek, naczelnik wydziału planowania strategicznego i przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, zaprezentował wymagania, jakie będą stawiane […]

Czytaj dalej

Centrum Kultury Fordon

W największej dzielnicy w Bydgoszczy — Fordonie powstanie nowa instytucja kultury, roboczo nazwana Centrum Kultury Fordon (CKF). Miasto zaprosiło do rozmów mieszkanki i mieszkańców Fordonu, organizacje pozarządowe, lokalne liderki i liderów, aby wspólnie wypracować zasady funkcjonowania CKF.

Naszą rolą było przeprowadzenie diagnozy funkcjonowania kultury w Fordonie oraz przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie procesu projektowania działania instytucji. Już pobieżna analiza dokumentów i pierwsze rozmowy uzasadniły potrzebę stworzenia dużej silnej instytucji kultury w tej części Bydgoszczy. W Fordonie funkcjonuje kilka prężnych organizacji, takich jak: Młodzieżowy Dom Kultury nr 5, Fundacja Wiatrak, Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, jednak potrzeby mieszkanek i mieszkańców są dużo większe. W dzielnicy brakuje profesjonalnej sali widowiskowej, w której mogłyby się odbywać koncerty, nie ma dużej imprezy plenerowej, mogącej stanowić wizytówkę Fordonu, ale także miejsca spotkań, gdzie można by wymienić się doświadczeniami, omówić wspólne działania czy też po prostu napić się herbaty i swobodnie porozmawiać. Uczestnicy spotkań wyrażali potrzebę i chęć współpracy pomiędzy działającymi na Fordonie organizacjami i instytucjami, CKF mogłoby stwarzać warunki i wspierać wspólne działania.

Czytaj dalej

Aktualności projektu

Centrum Kultury Fordon czeka na głos

Rok temu zakończyliśmy proces wypracowania modelu działania nowej instytucji kultury w Fordonie. Planowane na wiosnę zeszłego roku konsultacje zatrzymała pandemia COVID-19. Dziś temat Centrum Kultury Fordon powraca. 

Czytaj dalej

Nowa instytucja kultury — zaplanowana przez mieszkańców

W największej dzielnicy w Bydgoszczy — Fordonie powstanie nowa instytucja kultury, roboczo nazwana Centrum Kultury Fordon (CKF). Miasto zaprosiło do rozmów mieszkanki i mieszkańców Fordonu, organizacje pozarządowe, lokalne liderki i liderów, aby wspólnie wypracować zasady funkcjonowania CKF.

Czytaj dalej

Creating Interfaces

„Creating Interfaces: Building capacity for integrated governance at the Food-Water-Energy nexus in cities on the water”, roboczo nazywany „Nexus”, to międzynarodowy projekt, który Pracownia Zrównoważonego Rozwoju realizuje od maja 2018 r.

Biorą w nim udział instytucje z sześciu krajów: Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Rumunii i Stanów Zjednoczonych. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie rozwiązań technologicznych (np. w formie aplikacji lub strony internetowej), które pomogą władzom samorządowym w bardziej zrównoważony sposób zarządzać wodą, żywnością i energią.

W ramach projektu, wspólnie z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju nawiązała współpracę z Urzędem Miasta w Słupsku, z którym będzie wypracowywać i testować powstałe w ramach projektu rozwiązania.

Zakończenie projektu planowane jest na rok 2020.

 

Serwis internetowy projektu

creatinginterfaces.eifer.kit.edu

creating_square

 

Aktualności projektu

Zintegrowane zarządzanie żywnością, wodą i energią na przykładzie Słupska

Jaki jest ślad węglowy zrazów wołowo-wieprzowych w słupskim przedszkolu? Już to wiemy!

Czytaj dalej

Słupsk: warsztaty dotyczące jakości żywienia i żywności

W sobotę 25 maja 2019 roku w Słupsku odbyły się warsztaty dotyczące jakości żywienia i żywności w Słupsku. To jeden z elementów międzynarodowego projektu badawczego „Creating Interfaces”.

Czytaj dalej

Co jedzą na śniadanie dzieci w przedszkolach w Słupsku? Tworzymy aplikację

Dieta dzieci coraz częściej jest jednym z elementów branych pod uwagę  przy wyborze żłobka czy przedszkola. Rodzice mają świadomość, że to, co jedzą dzieci, ma wpływ na ich zdrowie i rozwój. Jakich informacji szukają, co konkretnie chcą wiedzieć? Sprawdzimy na warsztatach w Słupsku 25 maja.

Czytaj dalej

Creating Interfaces

„Creating Interfaces: Building capacity for integrated governance at the Food-Water-Energy nexus in cities on the water”, roboczo nazywany „Nexus”, to międzynarodowy projekt, który realizujemy od maja 2018 roku.

Czytaj dalej

Przestrzeń dla partycypacji oraz Przestrzeń dla partycypacji 2

Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych są dla gmin obowiązkowe — mówi o tym ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednak prace związane z ich powstawaniem są często procesem trudnym zarówno dla mieszkańców, jak i realizujących je urzędników.

Konsultacje rozpoczynają się często zbyt późno, kiedy gotowy i zaopiniowany jest już projekt planu miejscowego. Gminy biorące udział w projektach „Przestrzeń dla partycypacji” oraz „Przestrzeń dla partycypacji 2” prowadzą je od samego początku procesu planistycznego. Takie działanie umożliwia lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności, może przyspieszyć procedury i znacznie obniżyć ryzyko późniejszych konfliktów.

W ramach projektów wspieramy samorządy stojące przed wyzwaniem opracowania lub zmiany dokumentów planistycznych (studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscowych planów rewitalizacji). Celem naszych działań jest wsparcie w przygotowaniu konsultacji społecznych tych dokumentów. W ramach projektów podjęliśmy współpracę z blisko 50 gminami z całej Polski, większość z nich zakończyła już konsultacje dokumentów.

Projekt realizujemy wspólnie z Fundacją „Stocznia” oraz Związkiem Miast Polskich. W pierwszej edycji Projektu brały w nim udział także Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Fundacja Napraw Sobie Miasto.

Więcej informacji: partycypacjaobywatelska.pl

 

Wartość projektu: 1 988 460,00 zł, w tym 1 675 874,09 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 312 585,91 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Aktualności projektu

Wsparcie konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium — zapraszamy kolejne gminy do udziału w projekcie grantowym „Przestrzeń dla partycypacji 2”!

Zapraszamy do udziału w naborze do projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Projekt polega na wsparciu gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Wybrane gminy otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 25 000 zł oraz wsparcie merytoryczne specjalistów do spraw konsultacji społecznych oraz planistów. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz on-line od 25 stycznia do 16 lutego […]

Czytaj dalej

Przestrzeń dla Partycypacji 2 — drugi nabór

Rozpoczął się drugi nabór do projektu „Przestrzeń dla Partycypacji​ 2”. To ostatni nabór w tej edycji, w którym nawiążemy współpracę z zaledwie pięcioma gminami.

Czytaj dalej

Projekt „Przestrzeń dla Partycypacji 2” trwa w najlepsze

Podróżujemy w różne zakątki Polski, gdzie wspieramy projekty konsultacyjne dokumentów planistycznych. Gminy prowadzą dyskusję od samego początku procesów, co pozwala na poruszenie i omówienie różnorodnych tematów związanych z planowaniem przestrzeni w gminach, rozpoznanie pomysłów i potrzeb z tym związanych.

Czytaj dalej

Przestrzeń dla partycypacji 2

22 samorządy z całej Polski mogą otrzymać granty oraz wsparcie merytoryczne przy prowadzeniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium. Nabór gmin do projektu Przestrzeń dla partycypacji 2 rusza 28 stycznia, potrwa do 28 lutego.

Czytaj dalej

Przepis na plan. Narzędziownik

Plany zagospodarowania przestrzennego i zapisane w nich kierunki rozwoju poszczególnych obszarów są jednymi z najważniejszych dokumentów dla gmin. Ich opracowanie to długotrwały i kosztowny proces. Dlatego decyzje planistyczne powinny być podejmowane w oparciu o zdobytą w trakcie konsultacji wiedzę, co zapewni ich większą efektywność.

Czytaj dalej

„POWER — Przestrzeń dla partycypacji” — co słychać w naszych gminach?

Od jesieni 2016 roku wspieramy gminy w konsultacjach społecznych dokumentów planistycznych. W ramach projektu „POWER — Przestrzeń dla partycypacji” oferujemy wsparcie merytoryczne w zakresie partycypacji obywatelskiej i urbanistyki, proponujemy atrakcyjne narzędzia konsultacyjne, bierzemy udział w spotkaniach sieciujących. Towarzyszymy również gminom na etapie przygotowania Indywidualnych Planów Konsultacji dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub […]

Czytaj dalej

Przepis na plan

„Przepis na plan” to najświeższa publikacja Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, powstała we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. W publikacji wskazujemy kluczowe dysfunkcje systemu planowania przestrzennego w Polsce. Zwracamy szczególną uwagę na kwestie związane z partycypacją obywatelską w planowaniu. Wskazujemy też nowe wyzwania, przed jakimi stoją miasta w […]

Czytaj dalej

Przestrzeń dla partycypacji. Nabór gmin

1 września 2016 roku rozpoczął się nabór gmin, które chciałyby ubiegać się o wsparcie w konsultacjach społecznych dokumentów planistycznych. W ramach projektu oferujemy wsparcie merytoryczne ekspertów w zakresie partycypacji obywatelskiej i urbanistyki, narzędzia konsultacyjne, udział w spotkaniach sieciujących i granty na prowadzenie konsultacji. Nabór trwa do 30 września 2016 roku. Więcej informacji jest dostępnych w serwisie […]

Czytaj dalej

Wielogłos

„Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach” to projekt, który powstał w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wspólnie z Fundacją Emic i toruńskim biurem Polskiej Akcji Humanitarnej przeprowadziliśmy warsztaty i badania społeczne z uchodźcami, przedstawicielami instytucji regionalnych i samorządowych, organizacjami działającymi na rzecz uchodźców i liderami społecznymi. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów zajmującymi się uchodźstwem. Wspólnie opracowaliśmy Lokalny System Integracji: procedury i podstawy systemu, który pomoże sprawnie i bezpiecznie przyjąć i włączyć uchodźców w lokalne społeczności.

„Wielogłos” prowadzili ekspertki i eksperci z trzech toruńskich organizacji: Przemek Wyciechowski z Fundacji Emic, specjalista do spraw integracji uchodźców, Dominika Rypa i Łukasz Bartosik z Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Joanna Suchomska, Krzysztof Ślebioda i Dominika Urzędowska z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, posiadającej doświadczenia w procesach partycypacyjnych, konsultacjach społecznych, prowadzeniu badań społecznych.

Projekt wsparli również socjologowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, między innymi dr Wojciech Goszczyński, który koordynował procesy badawcze i analizy oraz Rafał Baczyński-Sielaczek, ekspert ds. uchodźców.

„Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach” jest częścią projektu „Uchodźcy mają głos”, realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Aktualności projektu

„Wielogłos” w Dragaczu

Stworzenie Lokalnych Systemów Integracji (LSI) cudzoziemców, w tym uchodźców, to jeden z głównych celów projektu „Wielogłos”. Po zebraniu wyników z ankiet i wywiadów Joanna Suchomska i Krzysztof Ślebioda z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju przeprowadzili w Dragaczu serię warsztatów, w których wzięli udział między innymi pracownicy Urzędu Gminy Dragacz. Kiedy przygotowywaliśmy się do projektu, rozmawialiśmy z kilkoma […]

Czytaj dalej

„Wielogłos”, czyli „myśl globalnie, działaj lokalnie”

„Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach” to projekt, który powstał w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu Pracownia Zrównoważonego Rozwoju wspólnie z Fundacją Emic i toruńskim biurem Polskiej Akcji Humanitarnej prowadzi badania społeczne i warsztaty z uchodźcami, przedstawicielami instytucji regionalnych i samorządowych, organizacjami działającymi na rzecz uchodźców […]

Czytaj dalej

„Wielogłos” wesprze Słupsk!

Celem projektu „Wielogłos” jest zbadanie, w jaki sposób funkcjonuje w Polsce system integracji uchodźców oraz stworzenie rekomendacji jego zmian i wypracowanie Lokalnych Systemów Integracji (LSI). Projekt zakłada działanie w dwóch gminach: w takiej, gdzie od lat przebywają uchodźcy oraz w drugiej, która wprawdzie zadeklarowała gotowość przyjęcia migrantów, ale nie ma żadnych związanych z tą kwestią […]

Czytaj dalej

Wielogłos — warsztaty dla nauczycieli

„Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach” to projekt, który powstał w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pracownia Zrównoważonego Rozwoju wspólnie z Fundacją Emic i toruńskim biurem Polskiej Akcji Humanitarnej prowadzi badania społeczne i warsztaty z uchodźcami, przedstawicielami instytucji regionalnych i samorządowych, organizacjami działającymi na rzecz uchodźców i liderami społecznymi. […]

Czytaj dalej

Wielogłos — zaczynamy!

W tym tygodniu na dobre rozpoczynamy projekt „Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach”. Do końca lutego będziemy prowadzić badania w kilku gminach, między innymi w Dragaczu, Grudziądzu, Bydgoszczy i Toruniu. Nasza diagnoza obejmie podstawowe problemy, bariery i oczekiwania związane z przyjęciem nowych uchodźców w województwie kujawsko-pomorskim. Zapytamy także o dotychczasowe doświadczenia z cudzoziemcami, w tym z […]

Czytaj dalej

Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach.

Wśród polityków i w mediach, także tych społecznościowych, co jakiś czas wybucha dyskusja na temat tego, ilu uchodźców powinna przyjąć Polska. Rzadko słychać rozmowy na temat tego, jak chcemy ich przyjąć, w jaki sposób integrować ich ze społecznością lokalną, jak powinna wyglądać procedura nadawania statusu uchodźcy, czy uchodźcy powinni mieć prawo do pracy, a jeśli […]

Czytaj dalej

Senior — Aktywny Mieszkaniec!

 

„Senior — Aktywny Mieszkaniec” to projekt, w ramach którego Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju wraz z Instytutem Badań Inicjatyw Senioralnych zaprosili starszych mieszkańców Torunia do obywatelskiego działania na rzecz seniorów. Poprzez realizację projektu stworzyliśmy warunki dla rozwoju dialogu i zaangażowania starszych mieszkańców Torunia do pracy nad wytycznymi dla poprawy ich jakości życia w mieście.

Pierwszym etapem projektu było badanie potrzeb i oczekiwań seniorów poprzez przeprowadzanie wywiadów indywidualnych ze starszymi mieszkańcami, liderami społecznymi, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów by dowiedzieć się, jakie możliwości mają starsi mieszkańcy naszego miasta, w jakich działaniach biorą udział, jaka jest jakość ich życia, co proponują im publiczne instytucje i organizacje pozarządowe. Następnie organizowaliśmy spotkania z mieszkańcami wszystkich trzynastu okręgów Torunia, na których rozmawialiśmy o życiu seniora w naszym mieście, o jego potrzebach, oczekiwaniach, trudnościach, które napotyka i oczekiwanych zmianach.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb stworzyliśmy wytyczne dla miejskich polityk senioralnych w Toruniu pracując urzędnikami, liderami społecznymi, przedstawicielami Rady Seniorów i organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów a także z seniorami, którzy dotąd nie byli aktywni obywatelsko.

Projekt realizowany był w ramach Programu ASOS, którego celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Projekt uzyskał honorowy patronat Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.

Toruń przyjazny seniorom

tps-1200

 

Niezbędnik seniora

Przekazujemy ten spis kontaktów, które mogą być Państwu pomocne na co dzień. Listę stworzyli z nami seniorzy i seniorki oraz przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych w Toruniu. Osoby te pracowały z nami w ramach projektu „Senior — Aktywny Mieszkaniec!”.

niezbednik-1200

Harmonogram spotkań w roku 2015

Patronat honorowy i partnerzy projektu

Projekt realizowany jest w ramach Programu ASOS, którego celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Projekt uzyskał honorowy patronat Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.

 

 

Aktualności projektu

1% dla lepszego, bardziej zielonego miasta

W tym roku po raz drugi prosimy o przekazanie nam 1%. Postanowiliśmy przeznaczyć go na edukacyjne działania związane z zielenią w miastach oraz na sadzenie drzew. Dziękujemy za przekazanie nam 1% w ubiegłym roku. Postanowiliśmy przeznaczyć go na dodruk „Przepisu na ulicę” oraz raportu „Toruń przyjazny seniorom”, które bezpłatnie przekazujemy zainteresowanym samorządom i organizacjom pozarządowym. […]

Czytaj dalej

„Toruń przyjazny seniorom” — raport

Projekt „Senior — Aktywny Mieszkaniec” dobiegł końca, jednak mamy nadzieję, że poniższy raport będzie dopiero początkiem. Wierzymy, że zapoznanie się z wynikami naszej pracy może poprawić współpracę Torunia z jego starszymi mieszkankami i mieszkańcami. Polecamy lekturę wszystkim, którzy mają okazję współpracować z seniorkami i seniorami: przedstawicielami administracji, różnorodnych instytucji, organizacji czy też firm. Dziękujemy raz jeszcze […]

Czytaj dalej

Być seniorem/seniorką w Toruniu. Podsumowanie projektu

„Senior — Aktywny Mieszkaniec!” to projekt, w którym badaliśmy potrzeby toruńskich seniorek i seniorów oraz zaangażowaliśmy ich do wypracowania wytycznych do kształtowania polityk senioralnych w Toruniu. Składał się na niego cykl spotkań, warsztatów oraz badanie ankietowe. Projekt właśnie dobiega końca, wkrótce ukaże się raport z jego przebiegu. My, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, jesteśmy przekonani, że zrównoważony […]

Czytaj dalej

Z seniorami i seniorkami o polityce senioralnej w Toruniu

Seniorzy to aktywni mieszkańcy. Mieliśmy okazję się o tym przekonać wielokrotnie, prowadząc spotkania w ramach projektu Senior – Aktywny Mieszkaniec! Niejednokrotnie byliśmy zdumieni pomysłowością, różnorodnością zainteresowań i chęciami toruńskich seniorek i seniorów. We środę, 7 października, spotkaliśmy się z przedstawicielami różnych środowisk seniorów i seniorek w Toruniu na pierwszym z pięciu spotkań projektowania kierunków polityki […]

Czytaj dalej

Jak może wyglądać Toruń przyjazny dla seniorów? Zapraszamy do wspólnej pracy nad politykami senioralnymi

Szanowna Seniorko, Szanowny Seniorze! Możecie mieć wpływ na to, jak będzie się żyło w Toruniu Wam i Waszym Rówieśnikom! W ostatnich miesiącach spotkaliśmy się z prawie dwustoma seniorkami i seniorami z Torunia. Dzięki tym rozmowom i przeprowadzonym ankietom, poznaliśmy potrzeby osób starszych. Teraz chcemy wspólnie z Państwem wypracować rozwiązania, które pomogą zmienić nasze miasto na […]

Czytaj dalej

Po spotkaniach z seniorkami i seniorami z Torunia

Senior — Aktywny Mieszkaniec! to projekt, którego głównym celem jest zdiagnozowanie potrzeb toruńskich seniorów oraz zachęcenie ich do dyskusji o działaniach skierowanych do starszych mieszkańców miasta. Po cyklu spotkań z seniorkami i seniorami, które odbyły się we wszystkich dzielnicach Torunia, okazuje się, że seniorzy chętnie korzystają z okazji do pogawędzenia o swoich potrzebach i problemach. […]

Czytaj dalej

Senior — Aktywny Mieszkaniec!

Senior — Aktywny Mieszkaniec! to projekt, którego celem jest poznanie potrzeb i oczekiwań toruńskich seniorów. Do tej pory odbyły się spotkania z mieszkańcami Podgórza oraz Osiedla na Skarpie, a także 23 rozmowy z liderami społecznymi oraz przedstawicielami organizacjami, oferującymi seniorom swoje usługi, zajęcia, pomoc.

Czytaj dalej

Seniorki i Seniorzy ze Skarpy – zapraszamy na spotkanie!

Na spotkanie zapraszamy już w najbliższy czwartek, 28 maja o godzinie 17:00 do Zespołu Szkół nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/5. Chcemy porozmawiać na temat tego, jakie potrzeby mają seniorki i seniorzy w Toruniu oraz jak powinno zmienić się nasze miasto, żeby stać miejscem przyjaźniejszym dla osób starszych. […]

Czytaj dalej

O potrzebach seniorów na Podgórzu

Już w poniedziałek, 18 maja o godzinie 13:00 w Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 odbędzie się pierwsze spotkanie z seniorami w ramach prowadzonego przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju projektu Senior – Aktywny Mieszkaniec! Dzięki projektowi powstanie diagnoza potrzeb i oczekiwań toruńskich seniorów, która posłuży do stworzenie polityki senioralnej w naszym mieście. Spotkanie na Podgórzu jest […]

Czytaj dalej

Pociąg do Natury

Pociąg do Natury to kampania społeczna, którą zrealizowaliśmy w 2013 roku. Kampania miała charakter edukacyjno-informacyjny i dotyczyła obszarów Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim.

Obszary Natura 2000 to tereny ochrony cennych i unikalnych siedlisk oraz gatunków w całej Unii Europejskiej, na których dozwolona jest działalność gospodarcza, rolnicza czy turystyczna. Rozwój gospodarczy nie może jednak powodować negatywnego wpływu na przyrodę. W województwie kujawsko-pomorskim wyznaczono 7 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz 36 specjalnych obszarów ochrony siedlisk.

W ramach projektu powstały interaktywna mapa, materiały informacyjne, plakaty, ulotki, artykuły w lokalnej prasie oraz infolinia, dzięki której przedsiębiorcy i rolnicy zainteresowani inwestowani na chronionych obszarach, mogli zasięgnąć informacji na temat regulacji prawnych.

Kampanię dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Translate »